Co składa się na cenę tłumaczenia?

стоимость перевода

Osoby, które nie są związane zawodowo z branżą tłumaczeń, rzadko zdają sobie sprawę, jak wiele czynności wymaga wykonanie tłumaczenia. To zaangażowanie ze strony nie tylko tłumacza, ale również korektora, redaktora i wreszcie native speakera. Jakie inne czynniki wpływają na cenę tłumaczenia?

Jednostka rozliczeniowa

W branży tłumaczeniowej podstawą do określenia ceny za usługę jest tzw. strona rozliczeniowa. Wyznacza ona liczbę znaków, za których przetłumaczenie biuro liczy sobie określoną stawkę. Standardowo strona rozliczeniowa wynosi 1800 znaków ze spacją, chociaż może spotkać również biura, w których jest to 1500 lub 1600 zzs. Niekiedy agencja tłumaczeń rozlicza się z klientem na podstawie liczby słów. Jak przeprowadzane jest rozliczenie w przypadku tłumaczeń ustnych? Jednostki tłumaczeniowe mogą być różne – od jednej godziny po tzw. bloki, które wynoszą zazwyczaj cztery godziny. Chcąc skorzystać z usługi tłumaczenia symultanicznego, należy pamiętać o tym, że wymaga ono obecności co najmniej dwóch tłumaczy.

Popularność języka

W branży tłumaczeniowej języki dzieli się na kategorie w zależności od ich popularności. Grupa pierwsza to języki takie angielski, niemiecki i francuski. Pomimo innego zapisu do tej grupy zalicza się również tłumaczenie na język rosyjski. W grupie drugiej znajdują się pozostałe języki europejskie, w tym również łacina. Reprezentantami trzeciej kategorii są języki stosowane poza naszym kontynentem, które wykorzystują alfabet łaciński. Czwarta klasa składa się z języków pozaeuropejskich z alfabetem innym niż łaciński. Tłumacze znający język z grupy czwartej otrzymują nawet kilkukrotnie wyższe stawki od tych, którzy władają językiem pierwszej kategorii. Jednocześnie jednak liczba zleceń jest znacznie niższa.

Jaka cena za tłumaczenie

Branża, jakiej dotyczy tekst

Poprawne przełożenie treści, które dotyczą specjalistycznych zagadnień, wymaga teoretycznej wiedzy i nierzadko praktycznego doświadczenia w wybranej dziedzinie. Dlatego przekład specjalistycznych tekstów jest droższy niż przekład zwykłych lub użytkowych treści. Przykładowo tłumaczenie tekstów medycznych musi zostać wykonane, a przynajmniej sprawdzone przez osobę, która ma wykształcenie kierunkowe w tej dziedzinie – ukończone studia medyczne lub pokrewny kierunek. W ten sposób klient ma pewność co do tego, że przekład odznacza się wysoką jakością. Warto również zwracać uwagę na dotychczasowe doświadczenie danej agencji. Mając do przetłumaczenia wymagający tekst, najlepiej zdecydować się na usługi, jakie świadczy biuro tłumaczeń specjalistycznych.

Tłumaczenie – uwierzytelnione lub nie?

Pod uwagę należy wziąć to, czy przekład danego tekstu wymaga uwierzytelnienia. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich dokumentów kierowanych do organów państwowych. Akty urodzenia, testamenty, dokumenty rejestracyjne, a także dyplomy i zaświadczenia – tłumaczenia dokumentów o oficjalnym statusie muszą zostać potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. To osoba ze specjalnymi uprawnieniami, która zdała trudny egzamin potwierdzający doskonałą znajomość języka, wiedzę z zakresu prawa oraz znajomość prawnej terminologii w obu językach. Tłumacz przysięgły wykonuje głównie tłumaczenia pisemne. Ponosi również odpowiedzialność cywilną w przypadku popełnienia pomyłki. Stawki za tłumaczenie przysięgłe są ustalane odgórnie. Strona rozliczeniowa wynosi 1125 znaków ze spacją.

Termin wykonania zlecenia i jakość dokumentu

Czas na wykonanie przekładu również odgrywa ważną rolę. Niekiedy tłumaczenie jest potrzebne w przeciągu dosłownie jednej doby. W takim przypadku cena za wykonanie zlecenia rośnie – wszystko zależy od terminu oraz liczby stron do przetłumaczenia. Koszt może być również wyższy w zależności od tego, czy odczytanie treści sprawia pewne trudności. W przypadku dokumentów papierowych taką przeszkodą może być na przykład nieczytelne pismo czy uszkodzenie papieru. Z kolei jeśli chodzi o pliki tekstowe, problemem może być ich niestandardowy format, który wymaga na przykład wyciągnięcia tekstu z obrazka.