Czym są tłumaczenia specjalistyczne?

специализированные переводы

Praktycznie każda agencja tłumaczeń dzieli swoje oferty na tłumaczenia specjalistyczne oraz ogólne. Dla poszczególnych typów stosowane są różne stawki, dlatego warto poznać różnice. To pomoże Ci samodzielnie ustalić, do jakiej grupy zalicza się tekst, który chcesz zlecić do przekładu. Granice są jednak bardzo płynne, dlatego wiele osób ma problem z rozróżnianiem i obawia się, że zleceniobiorca dokona błędnej kwalifikacji. Postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości. Zapraszamy do lektury!

Tłumaczenia specjalistyczne – poznaj ogólną definicję

Jako tłumaczenia specjalistyczne najczęściej definiuje się teksty z konkretnej branży lub gałęzi nauki. Są one nasycone fachowym słownictwem, które jest charakterystyczne dla wąskiej specjalizacji i znane przede wszystkim osobom posiadającym wykształcenie z danej dziedziny. Przekłady takich opracowań wymagają korzystania z fachowej literatury i dokumentacji, konsultacji ze specjalistami bądź konkretnej wiedzy.

Standardowo biura do tej grupy zaliczają głównie tłumaczenia:

  • medyczne,
  • prawne,
  • matematyczne,
  • fizyczne,
  • informatyczne,
  • technologiczne (projekty maszyn i linii produkcyjnych, instrukcje obsługi, dokumentacja budowlana itp.).

Za specjalistyczne często uznaje się także teksty z rzadkich dziedzin kultury lub nauki, zawierające dużo elementów gwarowych, dialektów, archaizmów. Innym typem są przekłady reklam, sloganów czy poezji, które mogą zwierać skróty myślowe, odwołania do kultury narodowej lub regionalnej, zabiegi językowe.

Ceny tłumaczeń specjalistycznych

Niemal żadne biuro tłumaczeń specjalistycznych nie podaje sztywnych cenników za znormalizowaną stronę maszynopisu (1800 znaków ze spacjami). Wyceny dokonywane są zwykle indywidualnie, po zapoznaniu się z tekstem źródłowym. Uzależnione są one od stopnia trudności zapisów oraz nasycenia specjalistycznym słownictwem. Na niższą cenę zwykle można liczyć przy dużej liczbie powtórzeń oraz najpopularniejszych językach europejskich.

Tłumaczenie dokumentacji medycznej – jedno z najbardziej wymagających zadań

Jednym z najbardziej wymagających zadań jest tłumaczenie dokumentów medycznych. Chodzi tutaj m.in. o skrupulatne przełożenie na wybrany język historii choroby i jej leczenia oraz wyników badań. Obecnie coraz więcej Polaków decyduje się na korzystanie z usług zagranicznych gabinetów, szpitali i klinik, które bardzo często są dużo lepiej wyposażone od naszych rodzimych placówek. Niejednokrotnie taka terapia stanowi jedyną szansę na zatrzymanie postępów schorzenia lub jego całkowite wyleczenie.

Dostęp do najlepszych światowych specjalistów, którzy dysponują nowoczesnym sprzętem oraz lekami, wymaga nie tylko zebrania bardzo dużych kwot, ale i przetłumaczenia całej polskiej dokumentacji medycznej na angielski, niemiecki, francuski lub inny język. Do wykonania tej pracy niezbędny jest tłumacz, który perfekcyjnie zna fachową terminologię (zwykle konsultuje się z lekarzami danej specjalności) i nie popełni żadnych błędów. Tutaj najdrobniejsze potknięcie, przekręcenie słowa czy niedopowiedzenie mogłoby przecież mieć fatalne skutki. Od staranności mogą zależeć wyniki operacji, zabiegu czy doboru terapii.

Innym rodzajem tłumaczeń tekstów medycznych jest opracowywanie dokumentów potrzebnych do rejestracji nowych leków, certyfikacji narzędzi i sprzętu na zagranicznych rynkach. W tym przypadku niezbędna jest znajomość przepisów prawa farmaceutycznego oraz wymogów stawianych przez międzynarodowe jednostki certyfikujące.

Gdzie zlecić tłumaczenia specjalistyczne?

Poprawnych tłumaczeń specjalistycznych nie wykona laik ani osoba, która wprawdzie dobrze zna język obcy, ale nie ma do czynienia z terminologią stosowaną w konkretnej branży. Biuro tłumaczeń Nota Bene oferuje staranne tłumaczenia dokumentacji medycznej realizowane przez doświadczony zespół i redagowane przez osoby z wykształcenie lekarskim lub farmaceutycznym. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – zaufaj fachowcom w swojej dziedzinie!