Język rosyjski i ukraiński – czym się różnią?

tłumacz rosyjskiego i ukraińskiego

Zastanawiasz się, czym właściwie różni się rosyjski od ukraińskiego? Chcesz wiedzieć, czy te dwa, pozornie bardzo podobne języki, naprawdę mają ze sobą coś wspólnego? Jeśli tak, to przeczytaj koniecznie nasz krótki poradnik. Dzięki niemu dowiesz się, co na ten temat mają do powiedzenia specjaliści z Biura Nota Bene w Warszawie, na co dzień zajmujący się tłumaczeniami polskimi oraz rosyjsko-ukraińskimi. Jesteśmy przekonani, że zaciekawią Cię zarówno różnice pomiędzy tymi językami, jak i powody, dla których one występują.

Ukraiński kontra rosyjski

Zbliżone brzmienie obu języków wywodzi się z faktu, że należą one do tej samej grupy – wschodniosłowiańskiej. Elementami wspólnymi dla każdego z nich są takie czynniki, jak:

  • alfabet (cyrylica) – warto jednak pamiętać, że nie wszystkie litery są takie same,

  • podobna gramatyka – chociaż i tu, zdaniem tłumaczy, zdarzają się liczne odstępstwa,

  • zbliżone, choć nie identyczne, zasoby leksykalne.

Wszystko to sprawia, że dla Polaków oba te języki brzmią bardzo podobnie i niekiedy możemy mieć spory kłopot z ich rozróżnieniem. Tłumacze rosyjskiego i ukraińskiego podkreślają jednak, że w rzeczywistości więcej je dzieli, niż łączy. Rozbieżności te wynikają głównie z odmiennych dróg rozwoju każdego z tych krajów. Warto też pamiętać, że rosyjski jest bardziej rozpowszechniony – szacuje się, że na całym świecie posługuje się nim około 260 milionów osób. Dla porównania, po ukraińsku mówi od 36 do 45 mln.

Różnice pomiędzy rosyjskim a ukraińskim

Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się w oczy, są odmienne litery, występujące w każdym z tych języków. Warto pamiętać, że ukraiński alfabet ukształtował się dopiero w XIX wieku, przez co jest on nacechowany naleciałościami z innych krajów. Co ciekawe, ich mieszkańcy niekoniecznie posługują się cyrylicą, a niekiedy należą wręcz do zupełnie odrębnych grup etnicznych i kulturowych.

Sprawia to, że w języku ukraińskim występują litery, jakich nie ma w alfabecie rosyjskim, np. Ґґ, Єє, Іі, Її. Nie znajdziesz w nim za to takich znaków, jak Ёё, Ъъ, Ыы, czy Ээ. Odmienny zapis spowodowany jest faktem, że na Ukrainie niektóre zgłoski wymawiane są inaczej, niż w Rosji. Ich brzmienie jest efektem naleciałości z innych krajów Europy, np. z Polski, Czech, Słowacji, Białorusi, Chorwacji, a nawet Bułgarii. Oczywiście, podobieństwo języków słowiańskich pozwala często odgadnąć, co może oznaczać konkrety wyraz. Nie zmienia to jednak faktu, że tłumaczenia z rosyjskiego na ukraiński i odwrotnie wymagają sporej wiedzy oraz doświadczenia.

Skąd te różnice?

Najważniejszą przyczyną, dla której języki ukraiński i rosyjski różnią się między sobą, jest odmienna historia narodów, które nimi władają, a także związane z nią czynniki geograficzne. Rosjanie od wieków osiedlali się w okolicach Moskwy. Sprawiło to, że w ich leksykonie nawet dzisiaj pojawiają się naleciałości z innych kultur, głównie ugrofińskie oraz tureckie. Dużą rolę w kształtowaniu się ich języka miał też dodatek słów starocerkiewnych.

Z kolei naród ukraiński powstał wskutek stopniowego łączenia się grup etnicznych południoworuskich. Dlatego, jak podkreślają tłumacze, ich język dość mocno zbliżony jest do staroruskiego. Ukraińcy są nawet w stanie zrozumieć teksty spisane w Rosji kilkaset lat temu.

Warto też pamiętać, że duże znaczenie dla kształtowania się języka miała burzliwa historia. Na przestrzeni dziejów część ziem obecnej zachodniej Ukrainy wchodziła przecież w skład innych państw: Austro-Węgier, Rumunii, Polski oraz Czechosłowacji. Jest zatem naturalne, że znalazło to swoje odzwierciedlenie w języku, który ma dzisiaj bardziej europejski charakter, niż współczesny rosyjski.

Specjaliści od tłumaczeń

Mimo pozornie zbliżonego brzmienia, różnice pomiędzy ukraińskim a rosyjskim są naprawdę znaczące, podobnie jak rozbieżności między każdym z nich a polskim. Sprawia to, że ich tłumaczenie nie zawsze jest proste, zwłaszcza gdy chodzi o specjalistyczne teksty. Każdy z tych języków ma jednak własną specyfikę i urok. Jeśli więc szukasz dobrego biura tłumaczeń, skorzystaj z naszej oferty (https://notabenepolska.pl/). Jako specjaliści od języków wschodnich poradzimy sobie nawet z najtrudniejszym wyzwaniem.