Na czym polega tłumaczenie symultaniczne?

Tłumaczenie symultaniczne

Rodzaje tłumaczeń można podzielić na różne sposoby. Zgodnie z najbardziej podstawowym kryterium wyróżnia się tłumaczenia pisemne oraz ustne. Do tych ostatnich należy właśnie tłumaczenie symultaniczne. Czym się ono charakteryzuje?

Co to jest tłumaczenie symultaniczne?

Ten rodzaj tłumaczenia ustnego jest nazywany również równoczesnym, jako że tłumacz na bieżąco przekłada wypowiedź mówcy. Znajduje się on w dźwiękoszczelnej kabinie, z której widzi przemawiającego. Przez słuchawki słyszy wypowiedź i jednocześnie mówi do mikrofonu. W ten sposób uczestnicy wydarzenia otrzymują komunikat w odpowiedniej wersji językowej. Tłumaczenie symultaniczne jest niezwykle wymagające, dlatego w jednej kabinie znajduje się zazwyczaj dwóch specjalistów. Dokonują oni zmian między sobą co pewien czas np. kwadrans, dwadzieścia minut, lub pół godziny. Jednak nawet podczas przerwy tłumacz nie powinien tracić czujności, aby w razie problemów pomóc swojemu współpracownikowi. Tłumacze symultaniczni pracują najczęściej w czterogodzinnych blokach i na tej podstawie rozliczają się z klientami.

Dlaczego tłumaczenie symultaniczne to wyzwanie?

Istnieje wiele czynników, które powodują, że tłumaczenie równoczesne jest trudne. Najważniejsze powody to złożoność procesów, jakie zachodzą podczas wykonywania tego przekłady, a także ogromny stres związany między innymi z brakiem możliwości powtórzenia komunikatu. Pracując w kabinie tłumacz, musi jednocześnie słuchać, rozumieć, tłumaczyć i mówić. Z powodu słuchawek nie słyszy swojej własnej wypowiedzi, co często prowadzi do przejęzyczeń. Do tego tłumaczenia symultaniczne często odbywają się podczas wydarzeń o międzynarodowym znaczeniu, co stanowi dodatkowe obciążenie psychiczne.

Jakie kompetencje są niezbędne?

Tłumaczenie symultaniczne wymaga odpowiednich kompetencji językowych, cech charakteru i umiejętności. Do tych pierwszych należą:

  • doskonała znajomość języka ojczystego i obcego,
  • znajomość technik przekładu ustnego,
  • znajomość słownictwa dotyczącego danej branży, jeżeli tylko wypowiedź dotyczy określonego tematu – wówczas można powiedzieć, że tłumaczenie symultaniczne jest jednocześnie tłumaczeniem specjalistycznym.

Natomiast wśród kompetencji miękkich znajdują się:

  • podzielność uwagi,
  • odporność na stres,
  • umiejętność koncentrowania się,
  • dobra pamięć,
  • wyraźna wymowa.

Symultaniczne tłumaczenie

Powyższe wymagania to jednak nie wszystko. Osoby chcące pracować w tym zawodzie przechodzą zazwyczaj intensywne szkolenia lub kursy w szkołach lub na uniwersytetach. Nauka pod okiem ekspertów pozwala przyszłym adeptom tego zawodu poznać odpowiednie techniki wykonywania tego typu przekładu. Są to techniki związane między innymi z zapamiętywaniem, eliminacją błędów językowych czy radzeniem sobie ze stresem. Przyszły tłumacz symultaniczny może również ćwiczyć samodzielnie, na przykład poprzez tłumaczenie nagrań w Internecie, a także wypowiedzi w telewizji czy radiu.

Możliwości zatrudnienia

Tłumaczenia symultaniczne są zlecane podczas wydarzeń o charakterze międzynarodowym, w których udział biorą uczestnicy z różnych krajów. Mogą to być konferencje, spotkania na szczycie, sympozja itp. Największym pracodawcą dla tłumaczy symultanicznych pozostaje jednak Parlament Europejski. Podczas każdego posiedzenia, na którym używa się 24 języki aktywne i pasywne, potrzebnych jest co najmniej 72 tłumaczy symultanicznych. Niektórzy z nich są zatrudnieni na stałe, inni zaś w charakterze freelancerów. W sprawnej organizacji pracy tłumaczy uczestniczą różnego rodzaju technicy, których zadaniem jest przygotowanie oprogramowania i sprzętu w kabinach.

Inne typy przekładu ustnego

Wyróżnia się także takie rodzaje tłumaczeń ustnych jak konsekutywne, czyli wykonywane w przerwach w wypowiedzi rozmówcy, a także szeptane, podczas których tłumacz zwraca się bezpośrednio do danego uczestnika spotkania. Dobór odpowiedniej techniki przekładu zależy od okazji i liczby uczestników danego spotkania.