Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka indonezyjskiego  na polski i z polskiego na indonezyjski.

Ceny już od 99 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język indonezyjski lub z języka indonezyjskiego w biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

Ciekawostki o języku indonezyjskim

 • Język indonezyjski (ind. bahasa Indonesia) – język należący do rodziny języków austronezyjskich. Od 1949 roku objęty jest statusem języka urzędowego w Indonezji. Języka indonezyjskiego w Indonezji używa 197,7 milionów osób, z czego dla 42,8 miliona jest to język ojczysty
 • Indonezyjski jest zaadaptowaną postacią języka malajskiego; w związku z tym jest silnie zbliżony do standardowego języka malezyjskiego, odróżnia się zaś m.in. dużą liczbą zapożyczeń z języka niderlandzkiego oraz jawajskiego. Zapisywany jest przy pomocy podstawowego alfabetu łacińskiego składającego się z 26 liter
 • W 2010 roku języka indonezyjskiego jako języka ojczystego używało 42,8 miliona ludzi, a jako języka wyuczonego – 154,9 miliona. W sumie liczba osób znających język indonezyjski w Indonezji wynosi 197,7 miliona. Indonezyjski jest używany najczęściej jako język ojczysty w miastach Indonezji, natomiast jako język wyuczony – na terenach wiejskich, gdzie ludność posługuje się jednym z 700 języków regionalnych Edukacja oraz niemal wszystkie państwowe media i inne formy komunikacji odbywają się w języku indonezyjskim
 • W języku indonezyjskim można znaleźć liczne zapożyczenia z innych języków, w tym z sanskrytu, arabskiego, perskiego, portugalskiego, niderlandzkiego i chińskiego. Najwięcej obcego słownictwa zaczerpnięto z języka niderlandzkiego
 • Indonezyjski jest językiem bardzo fonetycznym. Kiedy już będziesz w stanie wymówić litery, będziesz w stanie wymówić każde słowo!
 • Indonezyjczycy mają pojęcie zwane „jam karet” (w dosłownym tłumaczeniu – „gumowy czas”), podobne do pojęcia „elastyczny czas”
 • Powtórzenie tego samego rzeczownika może być użyte do utworzenia liczby mnogiej, jak również do utworzenia innego słowa o podobnym pojęciu. Na przykład langit to niebo, a langit-langit to sufit, mata to oko, a mata-mata to szpieg.

  Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

  • Tłumaczenia techniczne z języka indonezyjskiego i na język indonezyjski – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
  • Tłumaczenia dla branży IT z i na język indonezyjski w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
  • Tłumaczenia medyczne z języka indonezyjskiego i na język indonezyjski – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
  • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
  • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
  • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

  Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język indonezyjski?

  Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka indonezyjskiego lub na język indonezyjski. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język indonezyjski. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

  Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

  Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język indonezyjski jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

  Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język indonezyjski i odwrotnie.

  Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka indonezyjskiego na język rosyjski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 155,00 PLN lub 34,50 EUR.

  Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język indonezyjski wynosi 165,00 PLN lub 36,50 EUR.

  Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

  Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze . Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!