Tłumaczenie przysięgłe z języka łacińskiego lub na język łaciński jest dokumentem zawierającym tłumaczenie dokumentu jak najbardziej wierne i w pełni zgodne z oryginałem, poświadczone przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów z języka łacińskiego lub na język łaciński w Warszawie lub innych miastach są z reguły wymagane przy czynnościach prawnie wiążących m.in.

  • Legalizacja pobytu – wiza, przygotowanie dokumentów do spotkania w ambasadzie, wniosek o nadanie obywatelstwa – należy dostarczyć tłumaczenie przysięgłe dokumentów osobistych (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, prawo jazdy, zaświadczenie o niekaralności itp.);
  • Aby ubiegać się o przyjęcie na uniwersytet lub do szkoły wyższej, potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe świadectwa szkolnego lub dyplomu;
  • Otwarcie rachunku bankowego, rejestracja osoby prawnej, zakup nieruchomości itp;
  • Jeśli prowadzą Państwo interesy z zagranicznymi partnerami biznesowymi, tłumaczymy z języka łacińskiego lub na język łaciński faktury, dokumenty sprzedażowe i księgowe, umowy (kredytowe, najmu, o pracę, dostawy), listy przewozowe CMR. Mamy również doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów założycielskich – statutów spółek, aktów założycielskich, uchwał i protokołów z posiedzeń zarządu);
  • W przypadku legalnego zatrudnienia możliwe są również pisemne tłumaczenia przysięgłe dokumentów dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
  • Różne zezwolenia, świadectwa lub patenty są również często przedmiotem tłumaczenia przysięgłego, a nie zwykłego.

Koszt tłumaczenia przysięgłego z języka łacińskiego na łaciński:

Należy przesłać skany dokumentów na nasz e-mail biuro@notabeneby.com , aby uzyskać wycenę i termin realizacji. W ciągu 1-2 godzin oszacujemy cenę i czas realizacji, przedstawimy Państwu naszą wycenę, a w przypadku jej zaakceptowania poprosimy o wpłatę zaliczki (bezgotówkowo na konto bankowe lub w naszym biurze gotówką lub kartą). Wystawiamy faktury VAT.

Pilne tłumaczenie z/na język łaciński może kosztować 20-30% więcej, ale w miarę możliwości staramy się nie stosować żadnych dopłat.

Czas realizacji zamówienia na tłumaczenie przysięgłe z/na język łaciński

Zazwyczaj termin wykonania standardowego tłumaczenia przysięgłego (np. od 2 do 5 standardowych dokumentów) wynosi 2-3 dni robocze. Za tłumaczenie przysięgłe uważa się stronę obliczeniową zawierającą 1125 znaków, w tym spacje. Każda nowo rozpoczęta strona jest liczona jako osobna jednostka.

Tłumacz przysięgły łacińskiego ustny

Tłumacz przysięgły języka łacińskiego może świadczyć swoje usługi zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. W tym drugim przypadku tłumacz przysięgły jest fizycznie obecny podczas wizyty np. w kancelarii adwokackiej, notarialnej, prokuraturze, na policji czy w urzędzie stanu cywilnego.

Tłumaczenie przysięgłe z języka łacińskiego na łaciński jest tłumaczeniem urzędowym, które wykonuje tłumacz przysięgły. Jest ono wymagane w urzędach publicznych, np. w kancelariach notarialnych, na posterunkach policji lub podczas rozpraw sądowych.

Biuro Tłumaczeń Nota Bene gwarantuje pełną poufność i nienaganną jakość tłumaczeń konsekutywnych. Doświadczeni tłumacze ustni pracują w różnych dziedzinach i zapewniają obsługę językową wydarzeń na najwyższym poziomie.

Dostarczenie dokumentów

Gotowe tłumaczenie mogą Państwo odebrać osobiście w naszym biurze lub możemy przesłać je do Państwa drogą elektroniczną lub pocztą (zwykłą, poleconą lub kurierem).

Jeśli potrzebujecie Państwo legalizacji (apostille) dokumentów do wykorzystania za granicą, możecie Państwo skontaktować się z nami; koszt apostille w Sądzie Okręgowym i Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP w Warszawie wynosi 199 PLN netto wraz z opłatami urzędowymi. Wystarczy przesłać do nas dokumenty do legalizacji pocztą lub kurierem, a w ciągu kilku dni roboczych zrealizujemy Państwa zlecenie i odeślemy je na Państwa adres.

Aby tłumacz mógł wykonywać swoją pracę na najwyższym poziomie merytorycznym, należy wcześniej dostarczyć mu materiały pisemne dotyczące przedmiotu jego przyszłego tłumaczenia: prezentacje, teksty wystąpień, raporty, programy negocjacyjne.

Aby zamówić tłumacza przysięgłego lub zwykłego, należy wysłać do nas zapytanie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, korzystając z poniższego formularza lub wysyłając e-mail na adres biuro@notabeneby.com

Wszelkie pytania można zadawać wypełniając poniższy formularz kontaktowy lub dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów podanych w sekcji Kontakt