Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język grecki lub z języka greckiego w biurze tłumaczeń NotaBene w Polsce!

Z jakim rodzajem tekstów pracuje Biuro tłumaczeń NotaBene?

– Tłumaczenie z greckiego tekstów technicznych dotyczące elektroniki, lotnictwa i okrętownictwa, rolnictwa, przemysłu, przemysłu olejowego i chemicznego itd. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy znają specyfikę danego przemysłu.

– Tłumaczenie z greckiego dla IT – okalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych.

– Tłumaczenie z greckiego tekstów medycznych — książki, instrukcje obsługi, artykuły do specjalistycznych publikacji drukowanych i online, dokumentacja medyczna, korespondencja z placówkami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje stosowania leków i wiele innych. Tego typu tłumaczenia wymagają doskonałej znajomości terminologii medycznej i skupienia się na szczegółach, aby wyeliminować dwuznaczność, ponieważ rezultat może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.

– Tłumaczenie z greckiego tekstów prawniczych: statusy, rejestry aktów prawnych, akty założycielskie spółki, umowy, pełnomocnictwa, akta spraw i wiele innych podobnych dokumentów. Na prośbę klienta dokumenty mogą zostać opatrzone potwierdzeniem notarialnym albo poświadczeniem tłumacza przysięgłego – jeśli mają być wykorzystywane na terenie Polski.

– Tłumaczenie z greckiego tekstów finansowych obejmuje zestawienia bilansowe, zwroty podatków, faktury płatnicze, listy przewozowe, dokumenty przetargowe itd.

– Tłumaczenie z greckiego literatury i fikcji, marketingu i reklamy. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku istnieje większe pole dla wyobraźni tłumacza, ponieważ tłumaczenie słowo w słowo nie jest konieczne. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam wpływ jak oryginalna wersja, a doskonałe tłumaczenie może być pozytywnym dodatkiem.

Uprzejmie prosimy wziąć pod uwagę, że chodzi w tym przypadku o tłumaczenie, opatrzone jedynie pieczątką naszego biura. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia uwierzytelnionego (potocznie „przysięgłego”), prosimy o wstępne poinformowanie naszego menedżera. Tłumaczenie uwierzytelnione może być sporządzone tylko w pewnych kombinacjach językowych

W jaki sposób uzyskać tłumaczenie z greckiego na angielski, polski, rosyjski, białoruski?

Najpierw musisz złożyć zamówienie. Aby to zrobić, wyślij tekst źródłowy i określ swoje wymagania względem tłumaczenie z greckiego. Specjalista ds. obsługi klienta z Biura tłumaczeń Nota Bene przygotuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w oparciu o konkretne cechy zamówienia. Jeśli projekt zawiera więcej niż jedno zadanie, utworzony zostanie unikalny glosariusz, aby zapewnić spójność i stosowanie prawidłowej terminologii.

Zwykle nad tego typu projektami pracuje cały zespół specjalistów: tłumacz, korektor, edytor, osoba ds. kontroli jakości, projektant układu i menadżer, który będzie dostępny w godzinach pracy biura. Aby wykluczyć błąd ludzki, biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych metod sprawdzania interpunkcji, idiomów, zapisów cyfrowych i wzorów. Materiał jest również sprawdzany przez głównego edytora.

Poufność tłumaczonych informacji zapewniamy za pomocą specjalnej Umowy o zachowaniu poufności na życzenie klienta. Dokumenty mogą zostać dostarczone do dowolnego kraju.

Bardzo rzadko doliczamy dodatkowe opłaty za tryb pilny lub tematy specjalistyczne, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy dostarczymy projekt. To prawda, że w rzadkich przypadkach typu: „Potrzebujemy tego na wczoraj” oraz gdy klient jest gotowy zapłacić więcej, aby zespół realizował zadanie poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, cena może być wyższa, ale zawsze negocjujemy najpierw z klientem.

Ciekawostki o języku greckim

Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, gdy myślisz o języku greckim, jest jego niezwykły, ale tak rozpoznawalny alfabet. Ale oczywiście, ciekawe cechy tego języka nie ograniczają się tylko do tego.

  1. Język grecki należy do języków indoeuropejskich, jako jedyny z grupy greckiej. Jest to język urzędowy Unii Europejskiej, używany w Grecji i na Cyprze. Native speakers można znaleźć również w wielu innych krajach. Na świecie jest około 15 milionów osób posługujących się tym językiem.
  2. Jest to jeden z najstarszych języków pisanych na świecie. Istnieją zachowane zabytki pisane sięgające XIV wieku p.n.e. Alfabet grecki składający się z 24 liter stał się podstawą dla alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów.
  3. Alfabet grecki jest pierwszym znanym nam alfabetem, który używał samogłosek. Inne ówczesne alfabety miały tylko spółgłoski i używały znaków diakrytycznych dla samogłosek (jest to nadal stosowane np. w arabskim i hebrajskim).
  4. Starożytni Grecy pisali jednocześnie od lewej do prawej i od prawej do lewej. To znaczy, jeśli pierwsza linia szła od prawej do lewej, to linia pod nią była pisana w przeciwnym kierunku. Ten sposób pisania nazywa się boustrophedon. Później Grecy woleli pisać tylko od lewej do prawej. Następnie inne narody Europy przejęły to od nich.
  5. Kiedy starożytna Grecja została podbita przez Rzymian i stała się prowincją Imperium Rzymskiego, zdobywcy mieli do niej specyficzny stosunek. Na przykład, znajomość języka greckiego była uważana za niezbędną dla każdego, kto twierdził, że jest wykształcony
  6. Obecnie język grecki dzieli się na nowogrecki, średniogrecki (używany w czasach Cesarstwa Bizantyjskiego) i starożytny. Pierwszy z nich dzieli się na dwie formy: dimotica i kafariovus. Ogólnie przyjętą formą, od 1976 roku, jest dimotica. Dimotica jest językiem wernakularnym i prostszą wersją języka, która rozwinęła się w sposób naturalny, podczas gdy Kafariovusa jest formą konserwatywną, bogatą w archaizmy i jest uważana za język arystokracji. Podział na dwie współczesne formy datuje się od roku 1821, kiedy to powstała Republika Grecka i podjęto reformę językową, w wyniku której powstał język nowogrecki.
  7. Wiele współczesnych języków ma ogromną liczbę zapożyczeń z greki. Dlatego uważa się, że w języku angielskim istnieje co najmniej 50 000 słów o greckich korzeniach. Są to głównie słowa związane z nauką, technologią i medycyną. W języku polskim jest również wiele podobnych słów. Na przykład, słowo „poliglota” pochodzi z języka greckiego. Przy okazji, współczesna greka ma wiele zapożyczeń z języka angielskiego.
  8. Najdłuższe słowo w języku greckim składa się z 172 liter i wygląda następująco „λοπαδοτεμμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριματοσιλφιοκεκεχυμενοκιχλεπικοσυφοφαττουνειστεκεφαλλιοκιγκλοπειλειολαγῳοσιραιοβαφητραγνοπτερύγων.” I tu interesujące jest nie tylko samo słowo, ale i historia jego pojawienia się. Jego autorem jest słynny starożytny grecki komediopisarz Arystofanes, zwany również „ojcem komedii”. Użył tego słowa w swojej komedii „Kobiety na zgromadzeniu ludu” w 392 r. p.n.e. Odnosi się do dania składającego się z wielu składników, które są wymienione w słowie.
  9. W języku greckim znak zapytania zastępuje się średnikiem. Wynika to z faktu, że historycznie odwrócony znak zapytania jest używany, gdy kropka jest na górze (w języku hiszpańskim jest umieszczana na początku zdania pytającego). Kiedy Grecy potrzebują średnika, używają normalnego wielokropka, ale w środku linii (tzw. interpunkcja). Czasami zamiast dwukropka może być użyty średnik.
  10. Nowy Testament został napisany w języku greckim, który był powszechnie używany w tamtych czasach. Ale jakość tłumaczeń z hebrajskiego i aramejskiego na grecki była daleka od doskonałości. Z tego powodu Ewangelie zawierają wiele trudnych do zrozumienia fragmentów, a nawet błędów. Na przykład słynne oświadczenie Chrystusa: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego”. Przypuszcza się, że doszło do pomyłki w druku, zamiast „wielbłąd” powinno być „lina” – słowa te w języku greckim pisze się niemal identycznie (odpowiednio „kamelos” i „kamilos”).

P.S. Niektóre słowa, które weszły do języka polskiego i innych języków z greki, bardzo zmieniły swoje pierwotne znaczenie. Na przykład, słowo „idiota” pochodzi od greckiego „idiotis”. Był to sposób na określenie mieszkańców polis, którzy nie chcieli brać udziału w życiu publicznym. Było to zachowanie nie do końca właściwe według ówczesnych norm społecznych, choć słowo to nie miało jeszcze tak negatywnej konotacji, jaką ma dzisiaj.

Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat i w tym czasie nauczyliśmy się dobrze pracować. Powierz nam tłumaczenie z greckiego i uzyskaj wspaniałe rezultaty w rozsądnej cenie!