Ceny już od 59 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

 

 Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język grecki lub z języka greckiego w biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

 

Ciekawostki o języku greckim

Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, gdy myślisz o języku greckim, jest jego niezwykły, ale tak rozpoznawalny alfabet. Ale oczywiście, ciekawe cechy tego języka nie ograniczają się tylko do tego.

 

 1. Język grecki należy do języków indoeuropejskich, jako jedyny z grupy greckiej. Jest to język urzędowy Unii Europejskiej, używany w Grecji i na Cyprze. Native speakers można znaleźć również w wielu innych krajach. Na świecie jest około 15 milionów osób posługujących się tym językiem.
 2. Jest to jeden z najstarszych języków pisanych na świecie. Istnieją zachowane zabytki pisane sięgające XIV wieku p.n.e. Alfabet grecki składający się z 24 liter stał się podstawą dla alfabetu łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów.
 3. Alfabet grecki jest pierwszym znanym nam alfabetem, który używał samogłosek. Inne ówczesne alfabety miały tylko spółgłoski i używały znaków diakrytycznych dla samogłosek (jest to nadal stosowane np. w arabskim i hebrajskim).
 4. Starożytni Grecy pisali jednocześnie od lewej do prawej i od prawej do lewej. To znaczy, jeśli pierwsza linia szła od prawej do lewej, to linia pod nią była pisana w przeciwnym kierunku. Ten sposób pisania nazywa się boustrophedon. Później Grecy woleli pisać tylko od lewej do prawej. Następnie inne narody Europy przejęły to od nich.
 5. Kiedy starożytna Grecja została podbita przez Rzymian i stała się prowincją Imperium Rzymskiego, zdobywcy mieli do niej specyficzny stosunek. Na przykład, znajomość języka greckiego była uważana za niezbędną dla każdego, kto twierdził, że jest wykształcony
 6. Obecnie język grecki dzieli się na nowogrecki, średniogrecki (używany w czasach Cesarstwa Bizantyjskiego) i starożytny. Pierwszy z nich dzieli się na dwie formy: dimotica i kafariovus. Ogólnie przyjętą formą, od 1976 roku, jest dimotica. Dimotica jest językiem wernakularnym i prostszą wersją języka, która rozwinęła się w sposób naturalny, podczas gdy Kafariovusa jest formą konserwatywną, bogatą w archaizmy i jest uważana za język arystokracji. Podział na dwie współczesne formy datuje się od roku 1821, kiedy to powstała Republika Grecka i podjęto reformę językową, w wyniku której powstał język nowogrecki.
 7. Wiele współczesnych języków ma ogromną liczbę zapożyczeń z greki. Dlatego uważa się, że w języku angielskim istnieje co najmniej 50 000 słów o greckich korzeniach. Są to głównie słowa związane z nauką, technologią i medycyną. W języku polskim jest również wiele podobnych słów. Na przykład, słowo „poliglota” pochodzi z języka greckiego. Przy okazji, współczesna greka ma wiele zapożyczeń z języka angielskiego.
 8. Najdłuższe słowo w języku greckim składa się z 172 liter i wygląda następująco „λοπαδοτεμμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριματοσιλφιοκεκεχυμενοκιχλεπικοσυφοφαττουνειστεκεφαλλιοκιγκλοπειλειολαγῳοσιραιοβαφητραγνοπτερύγων.” I tu interesujące jest nie tylko samo słowo, ale i historia jego pojawienia się. Jego autorem jest słynny starożytny grecki komediopisarz Arystofanes, zwany również „ojcem komedii”. Użył tego słowa w swojej komedii „Kobiety na zgromadzeniu ludu” w 392 r. p.n.e. Odnosi się do dania składającego się z wielu składników, które są wymienione w słowie.
 9. W języku greckim znak zapytania zastępuje się średnikiem. Wynika to z faktu, że historycznie odwrócony znak zapytania jest używany, gdy kropka jest na górze (w języku hiszpańskim jest umieszczana na początku zdania pytającego). Kiedy Grecy potrzebują średnika, używają normalnego wielokropka, ale w środku linii (tzw. interpunkcja). Czasami zamiast dwukropka może być użyty średnik.
 10. Nowy Testament został napisany w języku greckim, który był powszechnie używany w tamtych czasach. Ale jakość tłumaczeń z hebrajskiego i aramejskiego na grecki była daleka od doskonałości. Z tego powodu Ewangelie zawierają wiele trudnych do zrozumienia fragmentów, a nawet błędów. Na przykład słynne oświadczenie Chrystusa: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego”. Przypuszcza się, że doszło do pomyłki w druku, zamiast „wielbłąd” powinno być „lina” – słowa te w języku greckim pisze się niemal identycznie (odpowiednio „kamelos” i „kamilos”).

 

 

P.S. Niektóre słowa, które weszły do języka polskiego i innych języków z greki, bardzo zmieniły swoje pierwotne znaczenie. Na przykład, słowo „idiota” pochodzi od greckiego „idiotis”. Był to sposób na określenie mieszkańców polis, którzy nie chcieli brać udziału w życiu publicznym. Było to zachowanie nie do końca właściwe według ówczesnych norm społecznych, choć słowo to nie miało jeszcze tak negatywnej konotacji, jaką ma dzisiaj.

 

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

 • Tłumaczenia techniczne z języka greckiego i na język grecki – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
 • Tłumaczenia dla branży IT z i na język grecki w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
 • Tłumaczenia medyczne z języka greckiego i na język grecki – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
 • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
 • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
 • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język grecki?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka greckiego lub na język grecki. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język grecki. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język grecki jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język grecki i odwrotnie.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka greckiego na język rosyjski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 65,00 PLN lub 14,50 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język grecki wynosi 75,00 PLN lub 17,00 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

 

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze . Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!