Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język hiszpański lub z języka hiszpańskiego w biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

Ceny już od 45 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

Hiszpański jest uważany za jeden z najpiękniejszych języków na świecie. Jest to również jeden z najbardziej popularnych i poszukiwanych języków i jest dość łatwy do nauczenia.

Hiszpański jest używany przez ludzi w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, a także w niektórych krajach Azji i Afryki. Posługuje się nim od 320 do 500 milionów ludzi, a liczba ta stale rośnie. Meksyk ma największą liczbę osób posługujących się językiem hiszpańskim, około 120 milionów. Następne są Stany Zjednoczone z 40 milionami, a w niektórych stanach jest to język urzędowy.

Istnieje możliwość, że w przyszłości język ten może nawet wyprzedzić angielski pod względem popularności. Za kilka pokoleń około 11% ludności świata będzie znało język hiszpański.

Hiszpański pozostaje dość jednorodnym językiem. Oczywiste jest, że istnieje wystarczająca liczba lokalnych dialektów, ale ogólnie rzecz biorąc, ludzie mieszkający, na przykład, w Barcelonie i Caracas, mogą łatwo porozumieć się bez pomocy tłumacza.

Charakterystyczną cechą języka hiszpańskiego jest litera „ñ”, a także odwrócone znaki zapytania i wykrzykniki. Weszły one do użytku około XIV wieku.

Najdłuższym słowem w języku hiszpańskim (według Królewskiej Akademii Hiszpańskiej) jest „electroencefalografista” (osoba, która bada mózg za pomocą elektroencefalografii).

Ze względu na dużą liczbę samogłosek w słowach, hiszpański jest jednym z najszybszych języków na świecie. Może to powodować pewne problemy dla uczących się, którym na początku trudno jest zrozumieć mowę przeciętnego mówcy. Jednym z „najszybszych” języków jest również włoski.

W XVIII wieku hiszpański był uważany za język dyplomacji i dyplomatów.

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

  • Tłumaczenia techniczne z języka hiszpańskiego i na język hiszpański – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
  • Tłumaczenia dla branży IT z i na język hiszpański w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
  • Tłumaczenia medyczne z języka hiszpańskiego i na język hiszpański – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
  • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
  • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
  • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język hiszpański?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka hiszpańskiego lub na język hiszpański. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język hiszpański. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język hiszpański jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język hiszpański i odwrotnie

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka hiszpańskiego na język hiszpański, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 50,00 PLN lub 11,50 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka hiszpańskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język hiszpański wynosi 55,00 PLN lub 12,50 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze.
Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę