Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język rosyjski lub z języka rosyjskiego w biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

Ceny już od 39 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

Interesujące fakty na temat języka rosyjskiego

Język rosyjski jest najbardziej rozpowszechnionym językiem z grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim w życiu codziennym większość mieszkańców Rosji, a także znaczna część ludności Białorusi, Ukrainy, Kirgizji i Kazachstanu, gdzie obok języka tytularnego ma również status języka urzędowego.

Rosyjski jest również jednym z języków roboczych systemu ONZ, jest używany w różnych strukturach międzynarodowych. Liczba osób rosyjskojęzycznych w Rosji w 2020 roku wynosiła ponad 136 milionów. W sumie na świecie żyje obecnie około 265 milionów ludzi, którzy używają języka rosyjskiego jako środka komunikacji codziennej, biznesowej i literackiej.

 Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

  • Tłumaczenia techniczne z języka rosyjskiego i na język rosyjski – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
  • Tłumaczenia dla branży IT z i na język rosyjski w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
  • Tłumaczenia medyczne z języka rosyjskiego i na język rosyjski – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
  • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
  • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
  • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub angielskiego na język rosyjski?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka rosyjskiego lub na język rosyjski. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język rosyjski. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język rosyjski jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub białoruskiego na język rosyjski i odwrotnie.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego na język angielski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 45,00 PLN lub 10,00 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka angielskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język rosyjski wynosi 45,00 PLN lub 11 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze.

Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!