Jeśli trzeba zalegalizować jakiś dokument wydany na Białorusi, nie trzeba osobiście jechać do tego kraju na kilka dni. Wystarczy wysłać go nam za pośrednictwem wiadomości e-mail, a my zrobimy sami wszystko, co trzeba – dostarczymy apostille, przetłumaczymy na odpowiedni język, poświadczymy u notariusza i wyślemy z powrotem. Można zapłacić kartą bankową na nłoraszej stronie biauskiej.

Istnieją dwa zasadnicze sposoby poświadczania dokumentów: legalizacja konsularna i zaopatrzenie w klauzulę Apostille.

Nadanie klauzuli Apostille to uproszczona forma uwierzytelnienia dokumentów przewidziana dla krajów będących stronami Konwencji Haskiej z 1961 roku.

Apostille jest specjalną pieczątką, jej umieszczanie na dokumencie daje możliwość użycia tego dokumentu w obrocie prawnym. Apostille jest poświadczeniem tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest ów dokument, a także autentyczności charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała taki dokument.

W zależności od wymagań resortu, do którego są przeznaczone dokumenty, w apostille mogą być zaopatrzone oryginały dokumentów, ich uwierzytelnione notarialne kopie, a nawet tłumaczenia.

Więcej informacji na temat zaopatrzenia w apostille możesz uzyskać telefonicznie lub wysyłając za pośrednictwem „konsultanta online” wiadomość menadżerom naszej firmy.

 Chętnie pomożemy Ci rozwiązać problemy i zaoszczędzić czas!!

Legalizacja konsularna

Legalizacja konsularna dokumentów jest przewidziana dla krajów, które nie przystąpiły do Konwencji Haskiej z 1961 roku.

W Republice Białorusi oryginały i uwierzytelnione notarialnie kopie dokumentów legalizuje Urząd Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub można to zrobić w urzędach konsularnych Republiki Białorusi. Po takiej legalizacji należy poświadczyć autentyczność podpisu urzędnika, który dokonał legalizacji dokumentu. Można to zrobić również w Ambasadzie obcego państwa, na którego terytorium będzie używany dokument albo w urzędach konsularnych Republiki Białoruś za granicą.

Więcej informacji na temat procedury legalizacji możesz uzyskać telefonicznie u menadżerów Nota Bene.