W naszem biurze do każdego tłumaczenia stosuje się ścisły system zapewnienia jakości, która obejmuje, oprócz innych etapów, obowiązkowe redagowanie tekstu przez odrębnego, profesjonalnego redaktora, który sprawdza tłumaczenia nie tylko pod kątem poprawności przekazania sensu oryginału, ale i co do przestrzegania norm i niuansów komunikacji przyjętych w kraju, w którym będzie używane tłumaczenie. To właśnie redaktor jest odpowiedzialny za zgodność terminologii w dokumencie przetłumaczonym przez wielu tłumaczy, przestrzeganie glosariuszy i ogólnie za odpowiedni proces komunikacji w języku obcym.

Ale nawet redaktor nie jest ostatnim filarem kontroli jakości zlecenia. Po edycji tekst przechodzi procedurę korekty, w toku której korektor sprawdza zapis cyfr, dat, pracuje nad jego wyglądem i wykonuje proste łamanie dokumentu, w maksymalnym stopniu zbliżając wygląd przetłumaczonego tekstu oryginalnego dokumentu.

Często proces przygotowania materiałów nie ogranicza się do tłumaczenia  wysokiej jakości. W przypadkach, gdy różne DTR, broszury, książki, produkty promocyjne powinny trafiać do konsumenta w formie drukowanej – pomagamy naszym klientom zaoszczędzić czas i pieniądze, oferując kompleksowe usługi „pod klucz”: tłumaczenie, edycja, łamanie i przygotowanie do druku.

Jednym z etapów w procesie poligraficznym jest skład i łamanie materiałów w specjalnych programach. Na życzenie klienta możemy utworzyć makiety wszelkich publikacji, w tym zawierających zdjęcia, z użyciem oprogramowania: InDesign, PhotoShop, CorelDraw itd.

Zamówić łamanie o dowolnej złożoności można u naszych menadżerów.