Uzyskanie potrzebnych dokumentów urzędowych we właściwych organach i instytucjach na Białorusi

Agencja Nota Bene jest gotowa udzielić polskim obywatelom i organizacjom  pomocy w uzyskaniu dokumentów w różnych instytucjach Republiki Białorusi, a także do wykonywania wszelkiego rodzaju zleceń, abyś nie musiał marnować czasu.

Świadczymy usługi w zakresie uzyskania dokumentów w poniższych instytucjach i urzędach:

 • sądy
 • USC
 • ministerstwa
 • archiwa
 • urzędy skarbowe
 • inne resorty

Aby uzyskać dokumenty, trzeba dostarczyć:

 • nazwę dokumentu, a w przypadku dostępności – jego kopię
 • dane osoby, które są podane w dokumencie
 • kiedy i gdzie został wydany

pełnomocnictwo udzielone naszemu pracownikowi.

Zapytania w zakresie uzyskania dokumentów urzędowych w Republice Białorusi

Rodzaj uzyskanego dokumentuNazwa organu
Świadectwa rejestracji aktów stanu cywilnego (duplikaty):
urodzenia, zgonu, zawarcia lub rozwiązania małżeństwa;
zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
Urzędy stanu cywilnego rejonowe i państwowe
Dokumenty społeczno-prawne odnoszące się do kompetencji instytucji archiwalnych:
o zatrudnieniu, wykształceniu, uzyskaniu emerytury/renty, leczeniu itp., w przypadku gdy dokumenty przekazane są w celu przechowania do archiwum
Archiwa państwowe Republiki Białorusi
Dokumenty społeczno-prawne odnoszące się do kompetencji Ministerstwa Obrony Republiki Białorusi:
o zatrudnieniu, wykształceniu, przebiegu służby wojskowej, uzyskaniu emerytury/renty, zaświadczenie o zranieniu i leczeniu w szpitalach, uczestnictwie w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, nagrodach
Archiwum Ministerstwa Obrony Republiki Białorusi
Dyplomy potwierdzające wykształcenie wyższe lub średnie (duplikaty).Uczelnia lub inna placówka edukacyjna na terytorium Republiki Białorusi, która wydała dyplom.
Zaświadczenie o niekaralności na terenie Republiki BiałorusiMinisterstwo spraw Wewnętrznych Republiki Białorusi

Nie podlegają uzyskaniu w Republice Białorusi:

 • książeczki pracy;
 • książeczki wojskowe;
 • legitymacje;
 • prawa jazdy.

Nie podlegają uwzględnieniu wnioski osób prywatnych dotyczące uzyskania:

 • ponownie wystawianych świadectw rejestracji aktów stanu cywilnego, jeżeli sporządzone są nie na nazwisko wnioskodawcy, lecz innych osób;
 • świadectw o zawarciu małżeństwa, jeżeli małżeństwo jest rozwiązane (w zamian może być wystawione odpowiednie zaświadczenie);
 • świadectw urodzenia osoby zmarłej.

Świadectwa zgonu mogą być uzyskane przez krewnych zmarłych lub podmioty (osoby prawne) do celów urzędowych.

Świadectwa urodzenia dzieci do lat 18 mogą być uzyskane przez rodziców, przysposabiających, opiekunów, kuratorów i personel instytucji, które wychowują i działają na rzecz dzieci małoletnich.