Якісний переклад – досить складний технологічний процес. Навіть найдосвідченіші перекладачі можуть припускатися помилок, зокрема друкарських, неправильно застосовувати терміни або заплутатися в смислових відтінках. Щоб запобігти цьому, необхідно використовувати сучасні технології забезпечення якості та виконувати вимоги міжнародних стандартів до внутрішніх процесів.

Якісний переклад Бюро перекладів NotaBene забезпечується багатоступінчастою QA системою, що вiдповiдає найвищим свiтовим стандартам. Вона передбачає обов’язкове редагування кожного перекладу незалежним редактором та подальшу коректуру тексту, а також певні технологічні етапи.

Схема виконання замовлення:

 1. Отримання замовлення

Менеджер отримує замовлення через кабінет клієнта або електронною поштою. Після всебічного аналізу проєкту менеджер:

 • затверджує підсумкову вартість та термін виконання з клієнтом,
 • погоджує лінгвістичні нюанси,
 • за необхідності складає глосарій та затверджує його у замовника,
 • вносить проєкт у CRM-систему управління проєктами,
 • визначає техпроцес та етапи виконання проєктів, а також задіяних фахівців.
 1. Виконання перекладу

Проєкт передається для виконання обраному перекладачеві або команді перекладачів, які виконують його та поетапно надсилають редактору на перевірку.

 1. Редактура перекладу

Якісний переклад критично залежить від редакторської роботи. Редактор перевіряє та виправляє кожну частину перекладу, отриманого від перекладача, щоб останній міг вносити до нього зміни за потреби. Редактор не лише звертає увагу на грамотність мови, він також стежить за відповідністю термінів глосаріям та перекладацької пам’яті (якщо проєкт ведеться в одній із систем збереження перекладацької пам’яті), за осмисленістю всього тексту загалом та всіх деталей зокрема. Великі проєкти зазвичай виконуються кількома перекладачами, і гармонізація термінології, узгодження загального стилю тексту редактором також стають важливими завданнями.

 1. Коригування перекладу

Після завершення перекладу та перевірки редактором усіх його частин файл вичитується коректором. До обов’язків коректора входить перевірка всіх числових даних — цифр, дат, нумерації розділів, а також загальне оформлення тексту.

 1. Верстання перекладу (за потреби)

За необхідності простого верстання тексту (схеми, таблиці, картинки тощо) або підготовки матеріалів для друку в друкарні, на завершальному етапі з проєктом працює верстальник. Це окрема послуга, вартість якої узгоджується із замовником додатково.

 1. Завершення проєкту

Після закінчення зазначених робіт менеджер надсилає проєкт клієнту, передає дані до бухгалтерії для виставлення рахунку, отримує підтвердження чи зауваження від клієнта.

Зворотній зв’язок від замовника передається всім виконавцям для аналізу та обліку у подальших проєктах.

Файл розміщується у спеціальному архіві на захищеному сервері компанії або видаляється відповідно до різних вимог угоди про нерозголошення інформації (NDA).

Інші важливі складові процесу забезпечення якості:

а) Адміністрування замовлення на всіх етапах керується  перекладацькою CRM-системою XTRF, що виключає недотримання термінів виконання проєкту, перебої в комунікації, а також дозволяє враховувати та контролювати всі адміністративні, фінансові та інші аспекти проєкту.

b) Кожен клієнт закріплений за окремим менеджером, який зберігає та відстежує всю інформацію щодо виконаних проєктів для виконання специфічних вимог замовника.

c) Усе технічне листування, глосарії, коментарі клієнтів постійно зберігаються на сервері компанії і можуть бути використані в наступних перекладах. Таким чином, збереження стилю та змісту текстів замовника не залежить від зміни персоналу як самого замовника, так і виконавця.

d) Якісний переклад виконується виключно фахівцями в даній галузі, які добре знаються на тематиці.

e) Однак для більшої одноманітності перекладів ми використовуємо різні CAT-tools (програми накопичення перекладацької пам’яті), які не мають нічого спільного з програмами машинного перекладу типу Promt або Google Translate. Вони не намагаються замінити живого перекладача, а лише допомагають його роботі, уніфікуючи переклад лексики та полегшуючи роботу над текстами повторюваної тематики.

У нашій компанії зібрані великі бази перекладацької пам’яті, кожна з яких присвячена будь-якій галузі людського знання, в основному, технічного профілю — з нафтопереробки, пневматичного обладнання, оснастки для металорізальних верстатів, електроустаткування тощо.

Робота над об’ємними текстами вимагає залучення кількох перекладачів і редакторів, вони можуть користуватися однією базою. Програми перекладацької пам’яті також суттєво полегшують роботу з технічними текстами за рахунок того, що однакові сегменти тексту не доведеться перекладати двічі: перекладач робить переклад цього сегменту лише один раз, він зберігається в пам’яті, і в майбутньому програма сама пропонує якісний переклад до частин документа, що повторюються. спеціалісту залишається лише перевірити та схвалити його.

Залежно від вимог проєкту, ми можемо провести лінгвістичний аналіз (LA), лінгвістичну оцінку якості (LQA), технічний аудит кінцевого продукту (наприклад, працездатність елементів сайту після внесення чергової мовної версії), фокус-групи цільової аудиторії для проєктів з локалізації тощо.

Суворе дотримання цих стандартів — наша пристрасть. Ми дещо консервативні у своєму розумінні значення слова «якість» і не віримо у компроміси. Якість, на наш погляд, буває гарною і поганою, і поганої якості немає виправдань. Але вірити нам на слово необов’язково. Замовте переклад і переконайтеся самі.