Dobre tłumaczenie  wysokiej jakości to dość skomplikowany proces technologiczny. Nawet najbardziej wykształceni i doświadczeni tłumacze mogą popełniać błędy, literówki, źle zrozumieć niuanse terminologiczne.

Aby nasi klienci mogli mieć pewność co do adekwatności tłumaczenia i dokładnego przeniesienia wszystkich szczegółów, opracowaliśmy i wdrożyliśmy nowoczesny system zapewnienia jakości potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2008, co oznacza obowiązkowe redagowanie każdego tłumaczenia przez niezależnego redaktora i późniejszą korektę tekstu.

Menedżer dostaje zamówienie, odpowiada klientowi, oblicza przybliżoną objętość tłumaczenia, negocjuje cenę i terminy realizacji, a także szczegóły lingwistyczne, w razie potrzeby sporządza glosariusz (słowniczek) i zatwierdza go u klienta.

Następnie projekt jest przekazywany do specjalistycznego tłumacza, który go wykonuje i stopniowo wysyła redaktorowi celem sprawdzenia.

Redaktor sprawdza i poprawia ewentualne błędy w każdej części tłumaczenia otrzymanego od tłumacza, aby ten ostatni mógł wprowadzić w nim zmiany w razie potrzeby. Redaktor nie tylko zwraca uwagę na poprawność pod kątem językowym, ale czuwa również nad zgodnością terminów z glosariuszami, nad sensem tekstu w całości i wszystkich części w szczególności. Praca redaktorska jest bardzo potrzebna również dlatego, że duże projekty zazwyczaj wykonywane są przez kilku tłumaczy i harmonizacja terminologii, uzgodnienie wspólnego stylu tekstu stają się ważnym zadaniem.

Po zakończeniu tłumaczenia i sprawdzania przez redaktora wszystkich jego części plik będzie dokładnie przeczytany przez korektora. Do obowiązków korektora należy sprawdzenie wszystkich danych liczbowych – liczb, dat, numerów rozdziałów/sekcji, a także ogólnego wyglądu tekstu.

W razie gdy potrzebne jest proste łamanie tekstu (schematy, tabele, zdjęcia/obrazki itp.) lub przygotowanie materiałów do druku w drukarni, na ostatnim etapie z projektem pracuje łamacz. Jest to odrębna usługa, której cena zostanie wynegocjowana z klientem dodatkowo.

Po zakończeniu wymienionych prac kierownik wysyła projekt klientowi, negocjuje ostateczną objętość i cenę.

Każdy klient jest przypisany do menedżera, który przechowuje i monitoruje całokształt informacji na temat wykonanych projektów w celu spełnienia specyficznych wymagań klienta. Korespondencja techniczna, wszelkie glosariusze, komentarze klientów są przechowywane na stałe na serwerze firmy i mogą być wykorzystane w kolejnych tłumaczeniach.

Wszystkie tłumaczenia wykonywane są przez native speakerów, specjalistów w danej dziedzinie, którzy dobrze znają się na wybranej tematyce. Jednak dla większej jednolitości tłumaczeń stosujemy różne programy CAT (programy tworzące/gromadzące pamięć tłumaczeniową), które nie mają nic wspólnego z tłumaczeniem maszynowym typu Promt lub Google Translate. Nie próbują zastąpić żywego tłumacza, a jedynie pomagają w jego pracy, ujednolicając tłumaczenie słownictwa i ułatwiając pracę nad tekstami o powtarzającej się tematyce. Dobry, doświadczony tłumacz ma zebrane obszerne bazy pamięci tłumaczeniowej, z których każda poświęcona jest konkretnej dziedzinie ludzkiej wiedzy, głównie o profilu technicznym – w zakresie rafinerii ropy naftowej, sprzętu pneumatycznego, urządzeń do obrabiarek, sprzętu elektrycznego itp.

To wszystko pomaga nam osiągać wyniki, z których jesteśmy dumni. Skontaktuj się z nami w celu zlecenia tłumaczenia i przekonaj się sam!