Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka urdu na polski i z polskiego na urdu.

Nazwa języka urdu (urdu اردو‎) to w skrócie zdanie زبان اردوئے معلى‎ (zabān-i urdū-yi muʿallā) „język wzniosłego miasta (Delhi)”. Lokalną nazwą języka jest „Lashkari”(لشکری), co stanowi skrót od Lashkari Zaban (لشکر زبان)

Za panowania Wielkich Mogołów językiem urzędowym był perski (farsi). Dopiero po podboju brytyjskim językiem urzędowym został hindustani (w odmianie zwanej hindi, hindawi lub dehlavi, czyli dialekt Delhi), zapisywany wtedy literami arabskimi (zarówno przez muzułmanów, jak i hinduistów).  Fakt, że teraz główny język kraju oficjalnie używa alfabetu arabskiego, wywołał niezadowolenie hinduistów, którzy mówili w języku hindustani i korzystali z pisma dewanagari. Utworzyli własną wersję hindustani ‒ hindi, który został ogłoszony językiem urzędowym w stanie Bihar w 1881 roku. Od tego momentu pojawił się prawny podział języków hindi (dla hinduistów) i urdu (dla muzułmanów), jednak niektórzy poeci-hindusi nadal pisali w języku urdu (posługiwali się pismem arabskim), na przykład, Gopi Chand Narang i Gulzar. Wraz z podziałem Indii Brytyjskich w Pakistanie jako język urzędowy przyjęto urdu, który nasiąkał silnymi wpływami perskiego.

W skali światowej od 40 do 60 milionów ludzi uważa język urdu za ojczysty; liczba posługujących się językiem, w tym także jako drugim w 1999 roku wyniosła 104 milionów. Większość użytkowników mieszka w Indiach i Pakistanie.

W Pakistanie, bez względu na niewielki udział osób, dla których urdu jest językiem ojczystym (w sumie około 7% populacji kraju, z czego większość stanowią muhadżyrowie, którzy przyjechali z Indii ze względu na prześladowania religijne), ten język ma status urzędowy. W mniejszym lub większym stopniu urdu rozumie większość ludności Pakistanu, i jest on powszechnie używany jako lingua franca, a także w systemie edukacji. Urdu jest przedmiotem obowiązkowym we wszystkich szkołach wyższych w kraju, niezależnie od języka nauczania. To doprowadziło do tego, że często ludzie umieją czytać i pisać w języku urdu, ale nie potrafią tego robić w swoim ojczystym języku. Ścisłe związki między urdu i językami regionalnymi Pakistanu przyczyniają się do ich współpracy i wzajemnego wzbogacenia. Dnia 8 września 2015 roku Sąd Najwyższy Pakistanu zobowiązał instytucje administracyjne do poszerzenia stosowania języka urdu (ograniczając, jeśli to możliwe, korzystanie z języka angielskiego), a także ustalił trzymiesięczny termin, w ciągu którego powinny być przetłumaczone na urdu wszystkie ustawy prowincjonalne i federalne.

W Indiach w języku urdu mówią głównie muzułmanie. Urdujęzyczne społeczności muzułmańskie są wielu obszarach na północy kraju (stany Kaszmir, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Madhya Pradesh, a także stolica Delhi), jak również we wszystkich większych miastach kraju. Urdu jest używany jako język nauczania w niektórych szkołach, studiuje się go wraz z językiem arabskim w indyjskich madrasach. W Indiach istnieje ponad 3000 periodyków i publikacji nieokresowych w języku urdu, wśród nich 405 gazet codziennych. Urdu jest jednym z 22 języków urzędowych kraju; ponadto posiada status języka urzędowego w niektórych stanach północnych kraju). W Bangladeszu w języku urdu mówią tak zwani Biharowie.

Urdu jest szeroko rozpowszechniony wśród migrantów w krajach Zatoki Perskiej, Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Australii itp. Wraz z arabskim urdu jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków wśród imigrantów w Katalonii. Znaczenie urdu w świecie muzułmańskim jest wystarczająco duże; w znanych miejscach pielgrzymek, na przykład, Mekce i Medynie, na większości wywieszek obok napisów w języku arabskim są również napisy w języku urdu i angielskim.