Usługa dotyczące pieczęci apostille w Polsce

 Polska to jedno ze 140 państw objętych konwencją haską, co oznacza, że wszystkie dokumenty przeznaczone do użytku międzynarodowego muszą być opatrzone pieczęcią apostille w Polsce.

Ta procedura legalizuje dokumenty, dzięki czemu można ich używać w krajach zagranicznych, Mają one taką samą moc prawną, jak w Polsce.

NB: Należy pamiętać, że w Polsce pieczęcią apostille opatrzone są jedynie dokumenty wydawane przez polskie organy państwowe (urzędy, instytucje edukacyjne, biura notarialne itp.), np. w przypadku dyplomu lub certyfikatu w języku ukraińskim, pieczęć apostille można uzyskać tylko w Ukrainie, a Białoruś to jedyne miejsce, w którym białoruski dokument zostać być opatrzony taką pieczęcią itd.

Co obejmują usługi związane z pieczęcią apostille w Polsce?

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami – odwiedzamy sądy wojewódzkie, umawiamy się na spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wypełniamy niezbędne formularze, uiszczamy opłaty skarbowe, uzyskujemy pieczęć na wszystkich dokumentach osobistych lub firmowych, a także, w razie konieczności, wysyłamy dokumenty na adres w dowolnym kraju pocztą ekspresową. Zapewniamy również tłumaczenia przysięgłe wszystkich rodzajów dokumentów.

Dla jakich dokumentów wymagana jest pieczęć apostille?

Pieczęć apostille jest zwykle umieszczana dokumentach o charakterze prywatnym lub firmowym. Najczęstsze przypadki to:

 • Zaświadczenia o stanie cywilnym, akty urodzenia, śmierci oraz ślubu, orzeczenia sądowe
 • Dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), w tym zaświadczenie o niekaralności lub nakazy sądowe dotyczące firmy, informacje o zasądzonym wyroku;
 • dokumenty poświadczone notarialnie (akty przekazania własności, pełnomocnictwa, protokoły);
 • poświadczenie kwalifikacji, w tym świadectwa szkolne i dyplomy uniwersyteckie, kopie, kopie duplikatów i załączniki. Należy pamiętać, że wspominane dokumenty wydawane są w Polsce, natomiast dokumenty wydawane w innych krajach (Ukraina, Białoruś, Mołdawia itd.) mogą zostać opatrzone pieczęcią apostille tylko w krajach, w których zostały wydane;
 • umowy handlowe, faktury, listy przewozowe dla importu i eksportu, kopie zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Pieczęć apostille tłumaczenia przysięgłego na język obcy lub polski, aby było ważne za granicą.

Jaka jest procedura uzyskiwania pieczęci apostille?

Procedura legalizacji dokumentu (uzyskanie pieczęci apostille) nie jest skomplikowana, ale czasochłonna.

Na przykład, potrzebujesz pieczęci apostille na notarialnym poświadczeniu pełnomocnictwa, które zostanie wykorzystane w Białorusi. Poniżej zawarto listę potrzebnego czasu oraz kosztów w przypadku, gdy zdecydujesz się samodzielnie podjąć działania w tej sprawie:

Kroki, które należy podjąć:

 • przygotowanie dokumentu, tj. uzyskanie notarialnego poświadczenia pełnomocnictwa;
 • wyszukanie adresu organu wydającego apostille, zaplanowanie trasy i zaplanowanie wizyty (przynajmniej 1 godzina);
 • odbycie kilku rozmów telefonicznych z odpowiednimi organami w celu poznania szczegółów procedury i harmonogramu prac (przynajmniej 30 minut);
 • wizyta w sądzie rejonowym, przedstawienie dokumentu autoryzującego podpis notariusza i pieczęć (przynajmniej 2 godziny);
 • druga wizyta w sądzie rejonowym w celu odebrania dokumentu z poświadczeniem (przynajmniej 2 godziny);
 • umówienie wizyty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych za pomocą specjalnego formularza, wybranie odpowiedniej daty i godziny (przynajmniej 30 minut). Należy pamiętać, że czasem umówienie wizyty nie jest możliwe lub system pokazuje daty odległe o kilka tygodni;
 • wypełnienie formularza wniosku dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu otrzymania pieczęci apostille dla oficjalnych dokumentów do użytku międzynarodowego (przynajmniej 30 minut), musi zostać wydrukowany i być w formie papierowej;
 • wizyta w placówce bankowej lub pocztowej w celu wniesienia opłaty skarbowej. Można zapłacić online, korzystając z konta osobistego w banku, ale należy również wydrukować potwierdzenie dokonania płatności (przynajmniej 30 minut);
 • wizyta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w wyznaczonym dniu, o umówionej godzinie, czekanie w kolejce i w końcu uzyskanie dokumentu z pieczęcią apostille (przynajmniej 2 godziny)

Łącznie trzeba poświęcić 8 godzin swojego czasu.

Usługa uzyskania pieczęci apostille jest dostępna w cenie 250 PLN za dokument (zniżki dotyczą dwóch lub więcej dokumentów). Pozwól nam to załatwić, a rezultat uzyskasz znacznie szybciej, ponieważ prawie zawsze mamy zarezerwowane wizyty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W większości przypadków dokument z pieczęcią apostille będzie gotowy w ciągu 3–5 dni.

Nawiasem mówiąc, jeśli mieszkasz poza Warszawą, koszty znacznie wzrosną, ponieważ będziesz musiał(a) podróżować. Zastanów się: przyjmiemy dokumenty wysłane pocztą lub używając paczkomaty InPost na adres naszego biura, zdobędziemy pieczęć apostille i odeślemy dokumenty listem priorytetowym. Można płacić w dowolnej walucie kartą, wykonując przelew na nasze konto bankowe lub korzystając z serwisu PayPal lub Wise.

Nasze konto bankowe do dokonania płatności:

Odbiorca: NB Stellar Group sp. z o.o.
Adres beneficjenta: ul. Grzybowska 88
                                01-755 Warszawa
                                NIP: 70110 79138
Numer konta: 45 2490 0005 0000 4530 4365 6741
                       Bank: Alior Bank S.A.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu pieczęci apostille i przyspieszeniu przygotować do podróży zagranicznej. Oferujemy kompleksowy pakiet usług, w tym profesjonalne tłumaczenie dokumentów (przysięgłe lub poświadczone).

Jak złożyć zamówienie i zapłacić za usługi związane z pieczącią apostille w Polsce

 1. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie +48 660 403 263, uzyskaj profesjonalne porady i odpowiedzi na pytania;
 2. Przynieś dokumenty wymagające pieczęci apostille do naszego biura lub wyślij je pocztą na nasz adres;
 3. Rozpoczniemy działania niezwłocznie po otrzymaniu zaliczki za naszą usługę. Przyjmujemy płatność gotówką lub kartą w naszym biurze, może być na fakturę lub paragon. Możesz również skorzystać z serwisu PayPal lub Wise w dowolnej walucie;
 4. Zawsze dotrzymujemy uzgodnionych terminów realizacji i dostarczamy dokumenty osobiście lub za pośrednictwem paczkomatów InPost. Jest to usługa szybsza i bardziej niezawodna, jeśli chodzi o dostarczanie dokumentów, niż poczta tradycyjna. Korzystamy z poczty kurierskiej jedynie za zgodą klienta, jeśli odbiorca przebywa w innym kraju.

Zostaw opinię na temat naszej pracy