Usługa dotyczące pieczęci apostille w Polsce

 Polska to jedno ze 140 państw objętych konwencją haską, co oznacza, że wszystkie dokumenty przeznaczone do użytku międzynarodowego muszą być opatrzone pieczęcią apostille w Polsce.

Ta procedura legalizuje dokumenty, dzięki czemu można ich używać w krajach zagranicznych, Mają one taką samą moc prawną, jak w Polsce.

Co obejmują usługi związane z pieczęcią apostille w Polsce?

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami – odwiedzamy sądy wojewódzkie, umawiamy się na spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, wypełniamy niezbędne formularze, uiszczamy opłaty skarbowe, uzyskujemy pieczęć na wszystkich dokumentach osobistych lub firmowych, a także, w razie konieczności, wysyłamy dokumenty na adres w dowolnym kraju pocztą ekspresową. Zapewniamy również tłumaczenia przysięgłe wszystkich rodzajów dokumentów.

Dla jakich dokumentów wymagana jest pieczęć apostille?

Pieczęć apostille jest zwykle umieszczana dokumentach o charakterze prywatnym lub firmowym. Najczęstsze przypadki to:

 • Zaświadczenia o stanie cywilnym, akty urodzenia, śmierci oraz ślubu, orzeczenia sądowe
 • Dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), w tym zaświadczenie o niekaralności lub nakazy sądowe dotyczące firmy, informacje o zasądzonym wyroku;
 • dokumenty poświadczone notarialnie (akty przekazania własności, pełnomocnictwa, protokoły);
 • poświadczenie kwalifikacji, w tym świadectwa szkolne i dyplomy uniwersyteckie, kopie, kopie duplikatów i załączniki;
 • umowy handlowe, faktury, listy przewozowe dla importu i eksportu, kopie zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jaka jest procedura uzyskiwania pieczęci apostille?

Procedura legalizacji dokumentu (uzyskanie pieczęci apostille) nie jest skomplikowana, ale czasochłonna.

Na przykład, potrzebujesz pieczęci apostille na notarialnym poświadczeniu pełnomocnictwa, które zostanie wykorzystane w Białorusi. Poniżej zawarto listę potrzebnego czasu oraz kosztów w przypadku, gdy zdecydujesz się samodzielnie podjąć działania w tej sprawie:

Kroki, które należy podjąć oraz opłaty:

 • przygotowanie dokumentu, tj. uzyskanie notarialnego poświadczenia pełnomocnictwa;
 • wyszukanie adresu organu wydającego apostille, zaplanowanie trasy i zaplanowanie wizyty (przynajmniej 1 godzina);
 • odbycie kilku rozmów telefonicznych z odpowiednimi organami w celu poznania szczegółów procedury i harmonogramu prac (przynajmniej 30 minut);
 • wizyta w sądzie rejonowym, przedstawienie dokumentu autoryzującego podpis notariusza i pieczęć (przynajmniej 2 godziny i opłata skarbowa w wysokości 28 PLN);
 • druga wizyta w sądzie rejonowym w celu odebrania dokumentu z poświadczeniem (przynajmniej 2 godziny);
 • umówienie wizyty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych za pomocą specjalnego formularza, wybranie odpowiedniej daty i godziny (przynajmniej 30 minut). Należy pamiętać, że czasem umówienie wizyty nie jest możliwe lub system pokazuje daty odległe o kilka tygodni;
 • wypełnienie formularza wniosku dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu otrzymania pieczęci apostille dla oficjalnych dokumentów do użytku międzynarodowego (przynajmniej 30 minut), musi zostać wydrukowany i być w formie papierowej;
 • wizyta w placówce bankowej lub pocztowej w celu wniesienia opłaty skarbowej. Można zapłacić online, korzystając z konta osobistego w banku (60 PLN), ale należy również wydrukować potwierdzenie dokonania płatności (przynajmniej 30 minut);
 • wizyta w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w wyznaczonym dniu, o umówionej godzinie, czekanie w kolejce i w końcu uzyskanie dokumentu z pieczęcią apostille (przynajmniej 2 godziny)

Łącznie trzeba poświęcić 8 godzin swojego czasu i wydać 88 PLN, nie mówiąc już o kosztach taksówki, benzyny do samochodu lub biletów transportu publicznego.

Opłata za nasze usługi wynosi zaledwie 120 PLN i bierzemy wszystkie problemy na siebie. Ponadto, uzyskamy pieczęć apostille znacznie szybciej, ponieważ prawie zawsze mamy zarezerwowane daty i przedziały czasowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Zwykle otrzymujemy dokument z pieczęcią apostille w ciągu 3-5 dni. Zastanów się, czy za zaoszczędzenie 8 godzin Twojego cennego czasu warto zapłacić 120 PLN i zdecyduj sam(a).

Nawiasem mówiąc, jeśli mieszkasz poza Warszawą, koszty znacznie wzrosną, ponieważ będziesz musiał(a) podróżować. Zastanów się: przyjmiemy dokumenty wysłane pocztą na adres naszego biura, zdobędziemy pieczęć apostille i odeślemy dokumenty listem priorytetowym. Można płacić w dowolnej walucie kartą, wykonując przelew na nasze konto bankowe lub korzystając z serwisu PayPal lub Wise.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu pieczęci apostille i przyspieszeniu przygotować do podróży zagranicznej. Oferujemy kompleksowy pakiet usług, w tym profesjonalne tłumaczenie dokumentów (przysięgłe lub poświadczone).

Jak złożyć zamówienie i zapłacić za usługi związane z pieczącią apostille w Polsce

 1. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie +48 660 403 263, uzyskaj profesjonalne porady i odpowiedzi na pytania;
 2. Przynieś dokumenty wymagające pieczęci apostille do naszego biura lub wyślij je pocztą na nasz adres;
 3. Rozpoczniemy działania niezwłocznie po otrzymaniu zaliczki równej kwocie opłat skarbowych i 50% kwoty za naszą usługę. Przyjmujemy płatność gotówką lub kartą w naszym biurze. Możesz również skorzystać z serwisu PayPal lub Wise w dowolnej walucie;
 4. Gdy otrzymamy Twoje dokumenty z apostille, wyślemy ich zdjęcie, abyś miał(a) pewność, że zamówienie zostało zrealizowane i jest gotowe do dostarczenia;
 5. Odbierzesz dokumenty w naszym biurze i dokonasz ostatniej płatności.
 6. Jeśli chcesz, abyśmy wysłali Twoje zamówienie pocztą, musisz najpierw wpłacić pozostałą kwotę, a my wyślemy dokumenty kurierem lub listem priorytetowym i załączymy paragon potwierdzający wysyłkę.