Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka uzbeckiego na polski i z polskiego na uzbecki.

Język uzbecki należy do ałtajskiej grupy języków indoeuropejskich i jest językiem urzędowym Republiki Uzbekistanu. Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych języków tureckich.

Według różnych źródeł liczba użytkowników języka uzbeckiego waha się w graniach od 21 do 25 milionów. Większość tych osób mieszka w Uzbekistanie, są to rdzenni Uzbecy. Poza tym język uzbecki rozpowszechniony jest w Tadżykistanie, Kirgizji, Kazachstanie, Afganistanie i Turkmenistanie.

Dialekty języka uzbeckiego dzieli się na dwie grupy według wymowy: „okające” (miasta Taszkient, Samarkanda, Buchara i inne regiony sąsiednie) oraz „akające”. Literacka odmiana współczesnego języka uzbeckiego bazuje na „okających” dialektach Kotliny Fergańskiej.

Przed rokiem 1927 do zapisu swojego języka Uzbecy wykorzystywali grafikę arabską, po 1927 roku – alfabet łaciński. W 1940 roku do zapisu została zaadaptowana cyrylica.