Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język słowacki lub z języka słowackiego w biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

Ceny już od 49 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

Ciekawostki o języku słowackim

 1. Język słowacki można określić jako „słowiańskie esperanto”.

Wszystkie języki słowiańskie są do siebie bardzo podobne. Wynika to z faktu, że proces „rozdrobnienia” języka prasłowiańskiego na odrębne języki jest stosunkowo niedawny, w porównaniu np. z językami romańskimi. Język słowacki, ze względu na swoje centrum geograficzne oraz specyfikę historyczną i kulturową, jest często uważany za najbardziej zrozumiały dla wszystkich Słowian. Ma wiele wspólnego z językiem czeskim, polskim i ukraińskim, a także jest dość dobrze rozumiany przez narody „słowiańskiego południa”.

 1. Słowacki i czeski są bardzo podobne.

Języki słowiańskie mają ze sobą wiele wspólnego, ale słowacki i czeski w szczególności. Podobieństwo kulturowe Czechów i Słowaków jest faktem powszechnie znanym, ponieważ przez długi czas żyli oni nawet w jednym wspólnym państwie – Czechosłowacji. Obecnie na czeskich uczelniach można zdawać egzaminy i pisać prace w języku słowackim. Również język słowacki w Republice Czeskiej może być używany bez tłumaczenia nawet w aktach urzędowych i prawnych.

 1. Znaki diakrytyczne

Jest to charakterystyczna cecha języka słowackiego, która nie zawsze jest wykorzystywana w piśmie.

Język słowacki ma sporo znaków diakrytycznych, które zmieniają wymowę i znaczenie liter. Na przykład „c” = „c”, ale „č” = „ch”, lub „o” = „o”, ale „ô” = „uo”. W codziennej komunikacji internetowej Słowacy często piszą bez znaków diakrytycznych. W komunikacji roboczej nie wolno jednak pisać bez nich. Pomimo pewnego „diakrytycznego lenistwa”, Słowacy są dumni ze swoich znaków diakrytycznych, ponieważ stanowią one o wyjątkowości języka słowackiego. Widząc „ž”, „ä” lub „ô” w tekście, można jednoznacznie zrozumieć, że jest on napisany w języku słowackim.

 1. Zróżnicowanie regionalne.

Słowacja jest małym krajem, ale posiada wiele dialektów, które dla osób nie będących rodzimymi użytkownikami języka mogą wydawać się zupełnie innymi językami. Najciekawsze z nich to chyba wschodniosłowacki i zagorski dialekt z zachodniej części kraju.

 1. Pozdrowienia z przeszłości

Wielu z tych, którzy studiowali język słowacki równolegle z językiem starosłowiańskim, twierdzi, że język słowacki zachował pewne cechy swojego pradawnego prekursora i jest bardziej „staro brzmiący” niż na przykład język rosyjski. Z drugiej strony, współczesny język słowacki, podobnie jak prawie wszystkie inne języki słowiańskie, aktywnie zapożycza obce słowa i wyrażenia, zwłaszcza z języka angielskiego.

 1. Po co nam te samogłoski….

Jedną z cech wyróżniających język słowacki, obok czeskiego, serbskiego i chorwackiego, jest występowanie słów z kilkoma spółgłoskami w rzędzie, a nawet takich, które nie mają zupełnie samogłosek – „stĺp” (słup), „prst” (palec) lub štvrtok (czwartek). Słowacki jest jednak bardzo melodyjny, co często zauważają ci, którzy uczą się go jako języka obcego.

 1. Język słowacki jest jednym z najtrudniejszych języków na świecie

Wielu ludzi lubi myśleć o swoim języku w ten sposób. Rosjanie i Polacy też często tak mówią. Chociaż nauka języka słowackiego może być trudna dla osób z niesłowiańskim językiem ojczystym (przypadki, koniugacja czasowników, …), nie możemy obiektywnie nazwać go najtrudniejszym językiem na świecie. Język chiński jest o wiele trudniejszy.

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

 • Tłumaczenia techniczne z języka słowackiego i na język słowacki – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
 • Tłumaczenia dla branży IT z i na język słowacki w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
 • Tłumaczenia medyczne z języka słowackiego i na język słowacki – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
 • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
 • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
 • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język słowacki?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka słowackiego lub na język słowacki. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język słowacki. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język słowacki jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język słowacki i odwrotnie.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka słowackiego na język rosyjski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 50,00 PLN lub 11,50 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język słowacki wynosi 55,00 PLN lub 12,50 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.


Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze. Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!