Ceny już od 59 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język węgierski lub z języka węgierskiego w biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

Ciekawostki o języku węgierskim

Węgry to bardzo interesujący  kraj o bogatej i starożytnej historii. I nic dziwnego, że jego mieszkańcy posługują się wyjątkowo ciekawym i bogatym językiem. Nawet jeśli nie jest to język powszechnie używany, to i tak warto się z nim zapoznać.

Węgierski (magyar) jest językiem urzędowym Węgier, którym posługuje się około 10 milionów osób. Ponadto korzysta z niego wiele osób mieszkających w sąsiednich krajach. Na przykład w Rumunii posługuje się nim około dwóch milionów ludzi. W innych krajach liczba osób posługujących się językiem węgierskim nie jest tak wysoka. Ale i tak mówimy o dziesiątkach tysięcy ludzi. Musimy też pamiętać o wszystkich diasporach rozsianych po całym świecie – Kanadzie, USA, Brazylii, Australii.

Do początku dwudziestego wieku, terytorium w Europie, na którym mówiono po węgiersku było znacznie większe niż obecnie. Zmniejszyła się po klęsce Węgier w I wojnie światowej, kiedy to część tych ziem przypadło Rumunii, Jugosławii, Czechosłowacji i Austrii.

Język węgierski, mimo iż Węgry leżą w środku Europy, ma zupełnie inne pochodzenie. Około 900-1000 r. n.e. plemiona, które wcześniej zamieszkiwały Ural, przybyły masowo, migrując daleko na zachód. Migracja ta nie była łatwa i towarzyszyły jej ciągłe konflikty z plemionami germańskimi, słowiańskimi i innymi zamieszkującymi te tereny.

Język węgierski należy do rodziny ugrofińskiej. Jego krewnymi w Europie są Finowie i Estończycy. Ale pokrewieństwo jest tak dalekie, że przez długi czas uczeni w to wątpili. Zostało to ostatecznie udowodnione dopiero na początku XX wieku. Wcześniej węgierskie pokrewieństwo budziło jedynie konsternację.

Język węgierski charakteryzuje się złożonością. Ma specyficzną fonetykę samogłosek, co sprawia, że jest trudny do opanowania dla obcokrajowców. Liczba form słownych przekracza niekiedy wszelkie rozsądne granice. Alfabet składa się z 40 liter (26 spółgłosek i 14 samogłosek) oraz 4 liter (Q, W, X i Y) występujących wyłącznie w słowach obcego pochodzenia.

Najstarszy znany utwór literacki w języku węgierskim pochodzi z około 1200 roku. Jest to Halotti Beszéd és Könyörgés (Eulogia i Modlitwa). W tamtych latach teksty były o wiele częściej pisane po łacinie i niemiecku. Literatura węgierska zaczęła się prawidłowo rozwijać dopiero w XVII wieku.

Język węgierski ma około 10 dialektów. Różnice między nimi nie są zbyt duże, ich lektorzy rozumieją się bardzo dobrze. Najbardziej charakterystyczne są Cangosy – tak nazywana jest węgierska mniejszość narodowa zamieszkująca tereny dzisiejszej Rumunii. Językiem Chango (dialekt Changosh) posługuje się około 70 tys. osób (według innych danych – około 300 tys.). Uważany jest za najbliższy średniowiecznym Węgrom.

Język węgierski należy do grupy języków aglutynacyjnych, co oznacza, że możliwe jest tworzenie bardzo długich słów. Najdłuższym słowem w nim jest Megszentségtelení, co można przetłumaczyć w przybliżeniu jako „z powodu twojego ciągłego dążenia do bycia nieskażonym”. Nie ma to jednak żadnego szczególnego znaczenia. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której byłyby one szczególnie przydatne. Tymczasem językoznawcy wciąż prześcigają się w wymyślaniu najdłuższych słów. I nie ma wątpliwości, że czekają nas nowe rekordy.

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

  • Tłumaczenia techniczne z języka węgierskiego i na język węgierski – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
  • Tłumaczenia dla branży IT z i na język węgierski w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
  • Tłumaczenia medyczne z języka węgierskiego i na język węgierski – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
  • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
  • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
  • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język węgierski?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka węgierskiego lub na język węgierski. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język węgierski. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język węgierski jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język węgierski i odwrotnie.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka węgierskiego na język rosyjski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 60,00 PLN lub 14,00 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język węgierski wynosi 70,00 PLN lub 15,00 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze . Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!