Tłumaczenie certyfikowane dla ambasady USA, Wielkiej Brytanii i Kanady w celu uzyskania wizy (opatrzone w pieczęci biura tłumaczeń).

Podczas ubiegania się o wizę w ambasadach USA, Wielkiej Brytanii lub Kanady wymagane są tłumaczenia certyfikowane dokumentów. Tłumaczenie dla ambasady różni się od tłumaczenia zwykłego lub uwierzytelnionego tym, że nie jest wykonywane przez tłumaczy przysięgłych z rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości, ale przez tłumaczy etatowych Biura NotaBene i jest  pieczęcią biura tłumaczeń.

Ponadto, w przeciwieństwie do tłumaczenia uwierzytelnionego, które jest wykonywane wyłącznie z języka państwowego (polskiego) lub na język państwowy (polski), tłumaczenie certyfikowane może być wykonane w dowolnej parze językowej – z ukraińskiego na angielski , z białoruskiego na hiszpański , z mołdawskiego na polski itp.

Koszt tłumaczenia dla ambasady USA, Wielkiej Brytanii lub Kanady

Zazwyczaj dokumenty do uzyskania wizy są standardowe, dlatego koszt tej usługi jest najczęściej stały i równa się kosztowi tłumaczenia jednej strony rozliczeniowej. Przykładowo dla pary z języka polskiego na angielski wynosi on 90 zł.

Dokumenty niestandardowe, takie jak umowa kupna-sprzedaży lub zezwolenie na wyjahttps://notabenepolska.pl/tlumaczenie-na-angielski/zd dziecka, są obliczane osobno. Zawsze można określić koszt ich tłumaczenia, wysyłając dokumenty do wyceny na nasz adres mailowy [email protected] lub wypełniając formularz zwrotny na dole strony.

Terminy realizacji tłumaczeń certyfikowanych dokumentów dla ambasad USA, Wielkiej Brytanii lub Kanady

Tłumaczenie dokumentów w celu uzyskania wizy jest wykonywane przez naszych specjalistów w ciągu 2-3 dni roboczych. Zamówienie może trwać dłużej jedynie w przypadku, gdy do przetłumaczenia jest więcej niż 10 dokumentów i w takiej sytuacji należy z wyprzedzeniem określić terminy z menedżerem.

Tłumaczenie ustne w ambasadzie Stanów Zjednoczonych

Nasz tłumacz może towarzyszyć Państwu w Ambasadzie USA w Warszawie podczas rozmowy z konsulem w trakcie procesu ubiegania się o wizę i tłumaczenia ustnego. Tłumaczenie odbywa się z języka rosyjskiego bądź ukraińskiego na język angielski. Rozliczenie dokonywane jest na podstawie czasu spędzonego przez tłumacza z klientem (nie tylko samej rozmowy z konsulem), stawka wynosi 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Szczegółowe informacje i rezerwację tłumacza na rozmowę w ambasadzie można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 660 403 263 (można również wysłać SMS na ten numer), za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość e-mail na naszą skrzynkę pocztową [email protected]