Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka azerskiego na polski i z polskiego na azerski.

Język azerbejdżański (azerski) należy do oguzyjskiej grupy języków tureckich i jest językiem urzędowym Azerbejdżanu i jednym z języków urzędowych Dagestanu.

Język azerbejdżański jest rozpowszechniony również w Gruzji, Iranie, Iraku, Turcji, Syrii, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Ukrainie i w krajach Azji Środkowej. Posługuje się nim ponad 30 milionów osób.

W języku azerbejdżańskim wyróżnia się cztery grupy dialektów: wschodnią, zachodnią, północną i południową. Poza tym dialekty lokalne istnieją na terenie Iranu, Turcji i innych państw. Różnice dialektalne dotyczą przede wszystkim fonetyki i leksyki.

Obecnie w języku azerbejdżańskim wykorzystuje się kilka wariantów zapisu: na bazie alfabetu łacińskiego w Azerbejdżanie, na bazie pisma arabskiego – w Azerbejdżanie Irańskim, oraz na bazie cyrylicy – w Dagestanie.

Ciekawostki o języku azerbejdżańskim (azerskim)

W okresie od XVI do XX wieku język azerbejdżański był językiem lingua franca na całym terenie Kaukazu Południowego, w tym w Dagestanie, Armenii Tureckiej, Azerbejdżanie Irańskim.

Na mocy rozporządzenia prezydenta Hejdara Alijewa z 9 sierpnia 2001 roku wprowadzono Święto Alfabetu i Języka Azerbejdżańskiego.

Rozpowszechnione zakończenie nazwisk azerbejdżańskich -zade oznacza ‘narodzony, pochodzący od’. Początkowo ten postfiks utworzony od czasownika zaiden dodawano do imienia ojca lub dziadka (na przykład Ulwi-zade, Faryd-zade).