Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka azerskiego na polski i z polskiego na azerski.

Ceny już od 99 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

 Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język azerski lub z języka azerskiego w biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

Język azerbejdżański (azerski) należy do oguzyjskiej grupy języków tureckich i jest językiem urzędowym Azerbejdżanu i jednym z języków urzędowych Dagestanu.

Język azerbejdżański jest rozpowszechniony również w Gruzji, Iranie, Iraku, Turcji, Syrii, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Ukrainie i w krajach Azji Środkowej. Posługuje się nim ponad 30 milionów osób.

W języku azerbejdżańskim wyróżnia się cztery grupy dialektów: wschodnią, zachodnią, północną i południową. Poza tym dialekty lokalne istnieją na terenie Iranu, Turcji i innych państw. Różnice dialektalne dotyczą przede wszystkim fonetyki i leksyki.

Obecnie w języku azerbejdżańskim wykorzystuje się kilka wariantów zapisu: na bazie alfabetu łacińskiego w Azerbejdżanie, na bazie pisma arabskiego – w Azerbejdżanie Irańskim, oraz na bazie cyrylicy – w Dagestanie.

Ciekawostki o języku azerbejdżańskim (azerskim)

 1. W okresie od XVI do XX wieku język azerbejdżański był językiem lingua franca na całym terenie Kaukazu Południowego, w tym w Dagestanie, Armenii Tureckiej, Azerbejdżanie Irańskim.
 2. Na mocy rozporządzenia prezydenta Hejdara Alijewa z 9 sierpnia 2001 roku wprowadzono Święto Alfabetu i Języka Azerbejdżańskiego.
 3. Rozpowszechnione zakończenie nazwisk azerbejdżańskich -zade oznacza ‘narodzony, pochodzący od’. Początkowo ten postfiks utworzony od czasownika zaiden dodawano do imienia ojca lub dziadka (na przykład Ulwi-zade, Faryd-zade).
 4. Do lat 20-tych XX wieku Azerbejdżanie używali pisma arabskiego. W 1929 roku alfabet arabski został zastąpiony przez Yanalif, nowy alfabet turkijski oparty na alfabecie łacińskim. W 1939 roku wprowadzono alfabet cyrylicki. W 1991 roku alfabet został ponownie przekształcony na łaciński, zbliżony do norm ortograficznych języka tureckiego. 
 5. Dzień alfabetu i języka azerbejdżańskiego obchodzony jest w Azerbejdżanie corocznie 1 sierpnia.
 6. „Kutab” w języku azerbejdżańskim to naleśnik z nadzieniem. 
 7. W języku azerbejdżańskim słowa „łapówka” i „szacunek” są pisane i brzmią tak samo. 
 8. „Chovgan”, tradycyjna karabaska gra konna, została wpisana na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO z Azerbejdżanu. 
 9. Nazwa miasta Baku jest tłumaczona z języka perskiego jako „wiejący wiatr”, dlatego stolica Azerbejdżanu jest często nazywana Miastem Wiatrów. 
 10. Narodowym naczyniem do picia herbaty jest „armudu”, czyli szklanka w kształcie talii orientalnej kobiety. 
 11. Wiele muzułmańskich imion dla dzieci w Azerbejdżanie ma pochodzenie greckie i żydowskie: Ibrahim – Abraham, Yusif – Józef, Maryam – Maria, Iskander – Aleksander, Havva – Ewa, Jabrail – Gabriel, Mikayil – Michał i inne. 
 12. Azerowie nadają dzieciom imiona swoich przodków, a gratulując rodzinie nowego członka dodają zdanie: „Niech rośnie zgodnie ze swoim imieniem”. 
 13. Słowo „gul” w języku azerskim oznacza „kwiat”, dlatego też jest często używane do tworzenia imion żeńskich: Aigul, Gizilgul, Gulnisa, Gulshen, Naryngul, Sarigul, Gulpari i innych. Ogólnie rzecz biorąc, „motywy kwiatowe” są bardzo często używane w nazwach: Lala – „tulipan”, Nargiz – „kwiat górski” lub „narcyz”, Banovsha – „fiołek”, Gulnar – „kwiat granatu”, Garanfil – „goździk”, Reyhan – „bazylia”, Yasemen – „jaśmin” itd. 
 14. Niektóre azerskie imiona żeńskie wyszły z mody, głównie ze względu na ich znaczenie. Są to takie nazwy jak Kifayat – „wystarczy”; Giztamamam – „córki wystarczą”; Besti – „wystarczy”. Narodziny córki na Wschodzie nie zawsze były wydarzeniem długo oczekiwanym i mile widzianym, zwłaszcza jeśli rodzice mieli już kilka córek i żadnego syna. Dużym ciężarem dla rodziny było zebranie posagu dla każdej z córek. Dlatego nadając córce takie imię, rodzice prosili Wszechmogącego, aby się nad nimi zmiłował i nie zzsyłał więcej córek. 
 15. Imiona męskie podkreślające oryginalne męskie cechy, takie jak odwaga, siła, wola, determinacja i męstwo są bardzo popularne w Azerbejdżanie. Dlatego bardzo popularne są takie imiona jak Rustam – silny, odważny, Heydar – jeździec, galopujący przed siebie, Bahadir – bohater, dzielny wojownik. 
 16. Najczęściej występujące nazwiska azerbejdżańskie to Mammadov, Aliyev i Babayev.

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

 • Tłumaczenia techniczne z języka azerskiego i na język azerski – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
 • Tłumaczenia dla branży IT z i na język azerski w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
 • Tłumaczenia medyczne z języka azerskiego i na język azerski – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
 • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
 • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
 • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język azerski?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka azerskiego lub na język azerski. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język azerski. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język azerski jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język azerski i odwrotnie.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka azerskiego na język rosyjski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 110,00 PLN lub 24,50 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język azerski wynosi 110,00 PLN lub 24,50 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze . Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!