Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język azerski lub z języka azerskiego w biurze tłumaczeń NotaBene w Polsce!

Z jakim rodzajem tekstów pracuje Biuro tłumaczeń NotaBene?

– Tłumaczenie z azerskiego tekstów technicznych dotyczące elektroniki, lotnictwa i okrętownictwa, rolnictwa, przemysłu, przemysłu olejowego i chemicznego itd. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy znają specyfikę danego przemysłu.

– Tłumaczenie z azerskiego dla IT – okalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych.

– Tłumaczenie z azerskiego tekstów medycznych — książki, instrukcje obsługi, artykuły do specjalistycznych publikacji drukowanych i online, dokumentacja medyczna, korespondencja z placówkami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje stosowania leków i wiele innych. Tego typu tłumaczenia wymagają doskonałej znajomości terminologii medycznej i skupienia się na szczegółach, aby wyeliminować dwuznaczność, ponieważ rezultat może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.

– Tłumaczenie z azerskiego tekstów prawniczych: statusy, rejestry aktów prawnych, akty założycielskie spółki, umowy, pełnomocnictwa, akta spraw i wiele innych podobnych dokumentów.

– Tłumaczenie z azerskiego tekstów finansowych obejmuje zestawienia bilansowe, zwroty podatków, faktury płatnicze, listy przewozowe, dokumenty przetargowe itd.

– Tłumaczenie z azerskiego literatury i fikcji, marketingu i reklamy. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku istnieje większe pole dla wyobraźni tłumacza, ponieważ tłumaczenie słowo w słowo nie jest konieczne. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam wpływ jak oryginalna wersja, a doskonałe tłumaczenie może być pozytywnym dodatkiem.

Uprzejmie prosimy wziąć pod uwagę, że chodzi w tym przypadku o tłumaczenie, opatrzone jedynie pieczątką naszego biura. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia uwierzytelnionego (potocznie „przysięgłego”), prosimy o wstępne poinformowanie naszego menedżera. Tłumaczenie uwierzytelnione może być sporządzone tylko w pewnych kombinacjach językowych

W jaki sposób uzyskać tłumaczenie z azerskiego na angielski, polski, rosyjski, białoruski?

Najpierw musisz złożyć zamówienie. Aby to zrobić, wyślij tekst źródłowy i określ swoje wymagania względem tłumaczenie z azerskiego. Specjalista ds. obsługi klienta z Biura tłumaczeń Nota Bene przygotuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w oparciu o konkretne cechy zamówienia. Jeśli projekt zawiera więcej niż jedno zadanie, utworzony zostanie unikalny glosariusz, aby zapewnić spójność i stosowanie prawidłowej terminologii.

Zwykle nad tego typu projektami pracuje cały zespół specjalistów: tłumacz, korektor, edytor, osoba ds. kontroli jakości, projektant układu i menadżer, który będzie dostępny w godzinach pracy biura. Aby wykluczyć błąd ludzki, biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych metod sprawdzania interpunkcji, idiomów, zapisów cyfrowych i wzorów. Materiał jest również sprawdzany przez głównego edytora.

Poufność tłumaczonych informacji zapewniamy za pomocą specjalnej Umowy o zachowaniu poufności na życzenie klienta. Dokumenty mogą zostać dostarczone do dowolnego kraju.

Bardzo rzadko doliczamy dodatkowe opłaty za tryb pilny lub tematy specjalistyczne, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy dostarczymy projekt. To prawda, że w rzadkich przypadkach typu: „Potrzebujemy tego na wczoraj” oraz gdy klient jest gotowy zapłacić więcej, aby zespół realizował zadanie poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, cena może być wyższa, ale zawsze negocjujemy najpierw z klientem.

Ciekawostki o języku azerbejdżańskim (azerskim)

Język azerbejdżański (azerski) należy do oguzyjskiej grupy języków tureckich i jest językiem urzędowym Azerbejdżanu i jednym z języków urzędowych Dagestanu.

Język azerbejdżański jest rozpowszechniony również w Gruzji, Iranie, Iraku, Turcji, Syrii, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Ukrainie i w krajach Azji Środkowej. Posługuje się nim ponad 30 milionów osób.

W języku azerbejdżańskim wyróżnia się cztery grupy dialektów: wschodnią, zachodnią, północną i południową. Poza tym dialekty lokalne istnieją na terenie Iranu, Turcji i innych państw. Różnice dialektalne dotyczą przede wszystkim fonetyki i leksyki.

Obecnie w języku azerbejdżańskim wykorzystuje się kilka wariantów zapisu: na bazie alfabetu łacińskiego w Azerbejdżanie, na bazie pisma arabskiego – w Azerbejdżanie Irańskim, oraz na bazie cyrylicy – w Dagestanie.

 1. W okresie od XVI do XX wieku język azerbejdżański był językiem lingua franca na całym terenie Kaukazu Południowego, w tym w Dagestanie, Armenii Tureckiej, Azerbejdżanie Irańskim.
 2. Na mocy rozporządzenia prezydenta Hejdara Alijewa z 9 sierpnia 2001 roku wprowadzono Święto Alfabetu i Języka Azerbejdżańskiego.
 3. Rozpowszechnione zakończenie nazwisk azerbejdżańskich -zade oznacza ‘narodzony, pochodzący od’. Początkowo ten postfiks utworzony od czasownika zaiden dodawano do imienia ojca lub dziadka (na przykład Ulwi-zade, Faryd-zade).
 4. Do lat 20-tych XX wieku Azerbejdżanie używali pisma arabskiego. W 1929 roku alfabet arabski został zastąpiony przez Yanalif, nowy alfabet turkijski oparty na alfabecie łacińskim. W 1939 roku wprowadzono alfabet cyrylicki. W 1991 roku alfabet został ponownie przekształcony na łaciński, zbliżony do norm ortograficznych języka tureckiego. 
 5. Dzień alfabetu i języka azerbejdżańskiego obchodzony jest w Azerbejdżanie corocznie 1 sierpnia.
 6. „Kutab” w języku azerbejdżańskim to naleśnik z nadzieniem. 
 7. W języku azerbejdżańskim słowa „łapówka” i „szacunek” są pisane i brzmią tak samo. 
 8. „Chovgan”, tradycyjna karabaska gra konna, została wpisana na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO z Azerbejdżanu. 
 9. Nazwa miasta Baku jest tłumaczona z języka perskiego jako „wiejący wiatr”, dlatego stolica Azerbejdżanu jest często nazywana Miastem Wiatrów. 
 10. Narodowym naczyniem do picia herbaty jest „armudu”, czyli szklanka w kształcie talii orientalnej kobiety. 
 11. Wiele muzułmańskich imion dla dzieci w Azerbejdżanie ma pochodzenie greckie i żydowskie: Ibrahim – Abraham, Yusif – Józef, Maryam – Maria, Iskander – Aleksander, Havva – Ewa, Jabrail – Gabriel, Mikayil – Michał i inne. 
 12. Azerowie nadają dzieciom imiona swoich przodków, a gratulując rodzinie nowego członka dodają zdanie: „Niech rośnie zgodnie ze swoim imieniem”. 
 13. Słowo „gul” w języku azerskim oznacza „kwiat”, dlatego też jest często używane do tworzenia imion żeńskich: Aigul, Gizilgul, Gulnisa, Gulshen, Naryngul, Sarigul, Gulpari i innych. Ogólnie rzecz biorąc, „motywy kwiatowe” są bardzo często używane w nazwach: Lala – „tulipan”, Nargiz – „kwiat górski” lub „narcyz”, Banovsha – „fiołek”, Gulnar – „kwiat granatu”, Garanfil – „goździk”, Reyhan – „bazylia”, Yasemen – „jaśmin” itd. 
 14. Niektóre azerskie imiona żeńskie wyszły z mody, głównie ze względu na ich znaczenie. Są to takie nazwy jak Kifayat – „wystarczy”; Giztamamam – „córki wystarczą”; Besti – „wystarczy”. Narodziny córki na Wschodzie nie zawsze były wydarzeniem długo oczekiwanym i mile widzianym, zwłaszcza jeśli rodzice mieli już kilka córek i żadnego syna. Dużym ciężarem dla rodziny było zebranie posagu dla każdej z córek. Dlatego nadając córce takie imię, rodzice prosili Wszechmogącego, aby się nad nimi zmiłował i nie zzsyłał więcej córek. 
 15. Imiona męskie podkreślające oryginalne męskie cechy, takie jak odwaga, siła, wola, determinacja i męstwo są bardzo popularne w Azerbejdżanie. Dlatego bardzo popularne są takie imiona jak Rustam – silny, odważny, Heydar – jeździec, galopujący przed siebie, Bahadir – bohater, dzielny wojownik. 

Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat i w tym czasie nauczyliśmy się dobrze pracować. Powierz nam tłumaczenie z azerskiego i uzyskaj wspaniałe rezultaty w rozsądnej cenie!