Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka kazachskiego na polski i z polskiego na kazachski.

Język kazachski należy do grupy języków tureckich i jest językiem urzędowym Kazachstanu.

Obecnie językiem tym posługuje się ok. 12 milionów ludzi, z których 9 milionów mieszka w Kazachstanie. W krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz w Chinach są obszerne diaspory kazachskie, w których mówi się w języku kazachskim. Język ten używany jest w Iranie, Turcji, Mongolii, Afganistanie i Niemczech.

Literacka odmiana języka kazachskiego ukształtowała się ostatecznie w drugiej połowie XIX wieku. Początkowo do zapisu języka kazachskiego wykorzystywano alfabet arabski, później zaczęto używać alfabetu łacińskiego, a od roku 1940 – cyrylicy.

W chwili obecnej w języku kazachskim nie ma żadnych różnic dialektalnych, wyróżnia się natomiast trzy gwary: północno-wschodnią, południową i zachodnią.

Ciekawostki o języku kazachskim

 1. Ponad 12 milionów ludzi na całym świecie zna język kazachski. Nie tylko w Kazachstanie, ale także w Chinach, Rosji i Azji Środkowej.
 2. W Kazachstanie stosowano różne systemy alfabetyczne. Ludność początkowo używała pisma runicznego, po wpływach muzułmańskich przeszła na pismo arabskie, potem łacińskie i cyrylicę. A teraz język wraca do alfabetu łacińskiego.
 3. Niektórzy nie muszą w ogóle przyjmować alfabetu łacińskiego i z powodzeniem używają go w Turcji, ale nie ma on statusu oficjalnego.
 4. Są ludzie, którzy w ogóle nie potrzebują łaciny. Mieszkają w Chinach, Pakistanie, Iranie i Afganistanie i nadal używają arabskich liter alfabetu znanych jako „tote jazoo”.
 5. W Chinach Kazachowie używają pisma arabskiego nie tylko w życiu codziennym, ale także w mediach.
 6. „Kaznovitsa” brzmi ciekawie i niepowtarzalnie. Wyjątkowość polega na tym, że jest to alfabet komputerowy, który został stworzony jako jeden z pierwszych i specjalnie dla Kazachstanu specyficznych 9 dźwięków.
 7. Również Kazachski jest złotym środkiem dla wszystkich języków turkijskich, w taki czy inny sposób można tu łatwo znaleźć turecki, kirgiski, azerski i inne podobne języki sąsiednich krajów.
 8. Miarą bogactwa języka jest jego słownictwo. Tak więc język kazachski składa się z ponad 166 000 słów i jest jednym z najbogatszych i najpiękniejszych języków na świecie.
 9. Jak zapewne zauważyliście, w języku kazachskim słowa wymawia się twardo lub miękko, w zależności od samogłosek i spółgłosek, a język jest gładko brzmiący, akcent pada zawsze na ostatnią sylabę.
 10. Nie ma też przyimków. Rolę przyimków pełnią przypadki i postpozycje.
 11. „Kanagattandyrylmaғandyқtarynydan” jest najdłuższym słowem w tym języku, składa się z 33 liter i tłumaczy się jako „z powodu twojego niezadowolenia” w sposób pełen szacunku do kogoś. To demonstracja piękna i elastyczności języka w stosowaniu końcówek i przyrostków.
 12. W języku kazachskim nie ma różnicy w zależności od płci. Nie ma płci żeńskiej i męskiej, wszyscy są traktowani jednakowo.
 13. Wielu badaczy języka skłania się ku temu, że rosyjskie słowo „pieniądze” pochodzi od turkijskiego „denge” lub „tenge”.

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

 • Tłumaczenia techniczne z języka kazachskiego i na język kazachski – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
 • Tłumaczenia dla branży IT z i na język kazachski w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
 • Tłumaczenia medyczne z języka kazachskiego i na język kazachski – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
 • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
 • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
 • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język kazachski?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka kazachskiego lub na język kazachski. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język kazachski. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język kazachski jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język kazachski i odwrotnie.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka kazachskiego na język rosyjski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 65,00 PLN lub 14,50 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język kazachski wynosi 75,00 PLN lub 16,50 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze . Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!