Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka kazachskiego na polski i z polskiego na kazachski.

Język kazachski należy do grupy języków tureckich i jest językiem urzędowym Kazachstanu.

Obecnie językiem tym posługuje się ok. 12 milionów ludzi, z których 9 milionów mieszka w Kazachstanie. W krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz w Chinach są obszerne diaspory kazachskie, w których mówi się w języku kazachskim. Język ten używany jest w Iranie, Turcji, Mongolii, Afganistanie i Niemczech.

Literacka odmiana języka kazachskiego ukształtowała się ostatecznie w drugiej połowie XIX wieku. Początkowo do zapisu języka kazachskiego wykorzystywano alfabet arabski, później zaczęto używać alfabetu łacińskiego, a od roku 1940 – cyrylicy.

W chwili obecnej w języku kazachskim nie ma żadnych różnic dialektalnych, wyróżnia się natomiast trzy gwary: północno-wschodnią, południową i zachodnią.