Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka ormiańskiego na polski i z polskiego na ormiański.

Język ormiański należy do rodziny języków indoeuropejskich, stanowi w niej jednak samodzielną gałąź.
Na całym świecie językiem ormiańskim posługuje się około 7 milionów osób. Są to przede wszystkim mieszkańcy Republiki Armenii oraz liczna diaspora ormiańska. Jest rozpowszechniony również w Gruzji, Rosji, Turcji i niektórych krajach zachodnioeuropejskich.

Język ormiański jest jednym z nielicznych języków starożytno piśmiennych. Skład gramatyczny języka ormiańskiego liczy siedem przypadków, dwie liczby, kilka deklinacji, cztery koniugacje i dziesięć czasów.

Ciekawostki o języku ormiańskim

Cerkiew ormiańska każdego roku uroczyście obchodzi święto pamięci Soboru Tłumaczy świętych, składając im w ten sposób hołd za udział w kształtowaniu kultury narodowej.

Język ormiański jest jedynym językiem na świecie, w którym nazwa Biblii ma bezpośrednie odniesienie do Boga, bowiem Biblia w języku ormiańskim dosłownie oznacza „Boży oddech”.