Tłumaczenie z białoruskiego. Cena już od 70 zł za dokument!

Zamów tłumaczenia z białoruskiego lub na białoruski tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności w profesjonalnym biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

Ciekawostki o języku białoruskim

Język białoruski , razem z rosyjskim i ukraińskim, należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Używany jest głównie w Republice Białorusi, gdzie jest językiem urzędowym. Niewielka liczba osób posługuje się nim również na Ukrainie, w Polsce i Czechach. Dziś językiem białoruskim posługuje się około 6,5 miliona osób (według danych z 2009 roku). Jednocześnie systematycznie maleje liczba osób posługujących się językiem białoruskim.

W swojej historii język białoruski miał jednocześnie trzy alfabety – cyrylicę, łacinę i pismo arabskie. Pierwszy alfabet był używany od XIV wieku, alfabet łaciński wprowadzono później, kiedy terytorium współczesnej Białorusi było zalążkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego (stolicą przez długi czas był Połock). Pismo arabskie było używane przez Tatarów białoruskich (litewskich), którzy zaczęli mówić w miejscowym języku, ale zachowali zwyczajowe pismo arabskie.

Uważa się, że proces tworzenia białoruskiego  jako samodzielnego języka rozpoczął się w XIV wieku. Wtedy właśnie ukształtował się język, który dziś nazywamy starobiałoruskim. Do 1696 r. był językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego (obok łaciny i języka polskiego). Po rozbiorach Rzeczypospolitej został zastąpiony przez język rosyjski.

Język białoruski  zachował dużą ilość słów o starosłowiańskich korzeniach. Jednocześnie zapożycza z języka polskiego, rosyjskiego, niemieckiego i wszechobecnej łaciny.

Współczesny język białoruski ma dwie normy gramatyczne – oficjalną ortografię i tzw. normę Taraszkiewicza, która została wprowadzona w 1918 roku przez B. A. Taraszkiewicza, polityka, językoznawcę i tłumacza. Stało się to konieczne w związku z uzyskaniem niepodległości przez Białoruś, co po raz pierwszy w historii zaowocowało powstaniem niezależnego państwa białoruskiego – Białoruskiej Republiki Ludowej (BRL). Taraszycewica była oficjalnie używana do 1933 roku, kiedy to przeprowadzono reformę języka białoruskiego, który otrzymał nieoficjalną nazwę „narkomowka”. Jego cechą charakterystyczną było siłowe wprowadzanie norm typowych dla języka rosyjskiego (rusyfikacja).

Jedną z charakterystycznych cech języka białoruskiego jest litera Ў („U neskladowaje”). Co więcej, litera ta stała się charakterystycznym symbolem języka, a w 2003 roku w Połocku postawiono jej nawet pomnik. Chętnie wykorzystywana jest również jako logo dla różnych projektów medialnych związanych z językiem białoruskim. 

Z jakim rodzajem tekstów pracuje Biuro tłumaczeń Nota Bene?

– Tłumaczenie z białoruskiego tekstów technicznych dotyczące elektroniki, lotnictwa i okrętownictwa, rolnictwa, przemysłu, przemysłu olejowego i chemicznego itd. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy znają specyfikę danego przemysłu.

– Tłumaczenie z białoruskiego dla IT – okalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych.

– Tłumaczenie z białoruskiego tekstów medycznych — książki, instrukcje obsługi, artykuły do specjalistycznych publikacji drukowanych i online, dokumentacja medyczna, korespondencja z placówkami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje stosowania leków i wiele innych. Tego typu tłumaczenia wymagają doskonałej znajomości terminologii medycznej i skupienia się na szczegółach, aby wyeliminować dwuznaczność, ponieważ rezultat może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.

– Tłumaczenie z białoruskiego tekstów prawniczych: statusy, rejestry aktów prawnych, akty założycielskie spółki, umowy, pełnomocnictwa, akta spraw i wiele innych podobnych dokumentów. Na prośbę klienta dokumenty mogą zostać opatrzone potwierdzeniem notarialnym albo poświadczeniem tłumacza przysięgłego – jeśli mają być wykorzystywane na terenie Polski.

– Tłumaczenie z białoruskiego tekstów finansowych obejmuje zestawienia bilansowe, zwroty podatków, faktury płatnicze, listy przewozowe, dokumenty przetargowe itd.

– Tłumaczenie z białoruskiego literatury i fikcji, marketingu i reklamy. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku istnieje większe pole dla wyobraźni tłumacza, ponieważ tłumaczenie słowo w słowo nie jest konieczne. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam wpływ jak oryginalna wersja, a doskonałe tłumaczenie może być pozytywnym dodatkiem.

W jaki sposób uzyskać tłumaczenie z białoruskiego na angielski, polski, rosyjski, białoruski?

Najpierw musisz złożyć zamówienie. Aby to zrobić, wyślij tekst źródłowy i określ swoje wymagania względem tłumaczenie z białoruskiego. Specjalista ds. obsługi klienta z Biura tłumaczeń Nota Bene przygotuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w oparciu o konkretne cechy zamówienia. Jeśli projekt zawiera więcej niż jedno zadanie, utworzony zostanie unikalny glosariusz, aby zapewnić spójność i stosowanie prawidłowej terminologii.

Zwykle nad tego typu projektami pracuje cały zespół specjalistów: tłumacz, korektor, edytor, osoba ds. kontroli jakości, projektant układu i menadżer, który będzie dostępny w godzinach pracy biura. Aby wykluczyć błąd ludzki, biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych metod sprawdzania interpunkcji, idiomów, zapisów cyfrowych i wzorów. Materiał jest również sprawdzany przez głównego edytora.

Poufność tłumaczonych informacji zapewniamy za pomocą specjalnej Umowy o zachowaniu poufności na życzenie klienta. Dokumenty mogą zostać dostarczone do dowolnego kraju.

Cena za tłumaczenie z białoruskiego na angielski, polski, rosyjski, białoruski lub z angielskiego na odwrót

Podstawowa stawka za tłumaczenie z białoruskiego dla dokumentów osobistych zaczyna się już od 70 PLN.

Standardowa stawka za tłumaczenie standardowej strony zawierającej 1800 znaków z języka białoruskiego na angielski, polski, rosyjski, białoruski lub ukraiński wynosi 70 PLN lub 15 EUR.

Standardowa opłata za tłumaczenie strony tekstu zawierającej 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego lub angielskiego na białoruski wynosi 70 PLN lub 15 EUR.

Bardzo rzadko doliczamy dodatkowe opłaty za tryb pilny lub tematy specjalistyczne, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy dostarczymy projekt. To prawda, że w rzadkich przypadkach typu: „Potrzebujemy tego na wczoraj” oraz gdy klient jest gotowy zapłacić więcej, aby zespół realizował zadanie poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, cena może być wyższa, ale zawsze negocjujemy najpierw z klientem.

Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat i w tym czasie nauczyliśmy się dobrze pracować. Powierz nam tłumaczenie z białoruskiego i uzyskaj wspaniałe rezultaty w rozsądnej cenie!