Zamów tłumaczenia z białoruskiego lub na białoruski tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności w profesjonalnym biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

Ceny już od 39 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

Ciekawostki o języku białoruskim

Język białoruski , razem z rosyjskim i ukraińskim, należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Używany jest głównie w Republice Białorusi, gdzie jest językiem urzędowym. Niewielka liczba osób posługuje się nim również na Ukrainie, w Polsce i Czechach. Dziś językiem białoruskim posługuje się około 6,5 miliona osób (według danych z 2009 roku). Jednocześnie systematycznie maleje liczba osób posługujących się językiem białoruskim.

W swojej historii język białoruski miał jednocześnie trzy alfabety – cyrylicę, łacinę i pismo arabskie. Pierwszy alfabet był używany od XIV wieku, alfabet łaciński wprowadzono później, kiedy terytorium współczesnej Białorusi było zalążkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego (stolicą przez długi czas był Połock). Pismo arabskie było używane przez Tatarów białoruskich (litewskich), którzy zaczęli mówić w miejscowym języku, ale zachowali zwyczajowe pismo arabskie.

Uważa się, że proces tworzenia białoruskiego  jako samodzielnego języka rozpoczął się w XIV wieku. Wtedy właśnie ukształtował się język, który dziś nazywamy starobiałoruskim. Do 1696 r. był językiem urzędowym Wielkiego Księstwa Litewskiego (obok łaciny i języka polskiego). Po rozbiorach Rzeczypospolitej został zastąpiony przez język rosyjski.

Język białoruski  zachował dużą ilość słów o starosłowiańskich korzeniach. Jednocześnie zapożycza z języka polskiego, rosyjskiego, niemieckiego i wszechobecnej łaciny.

Współczesny język białoruski ma dwie normy gramatyczne – oficjalną ortografię i tzw. normę Taraszkiewicza, która została wprowadzona w 1918 roku przez B. A. Taraszkiewicza, polityka, językoznawcę i tłumacza. Stało się to konieczne w związku z uzyskaniem niepodległości przez Białoruś, co po raz pierwszy w historii zaowocowało powstaniem niezależnego państwa białoruskiego – Białoruskiej Republiki Ludowej (BRL). Taraszycewica była oficjalnie używana do 1933 roku, kiedy to przeprowadzono reformę języka białoruskiego, który otrzymał nieoficjalną nazwę „narkomowka”. Jego cechą charakterystyczną było siłowe wprowadzanie norm typowych dla języka rosyjskiego (rusyfikacja).

Jedną z charakterystycznych cech języka białoruskiego jest litera Ў („U neskladowaje”). Co więcej, litera ta stała się charakterystycznym symbolem języka, a w 2003 roku w Połocku postawiono jej nawet pomnik. Chętnie wykorzystywana jest również jako logo dla różnych projektów medialnych związanych z językiem białoruskim. 

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

  • Tłumaczenia techniczne z języka białoruskiego i na język białoruski – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
  • Tłumaczenia dla branży IT z i na język białoruski w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
  • Tłumaczenia medyczne z języka białoruskiego i na język białoruski – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
  • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
  • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
  • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język białoruski?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka białoruskiego lub na język białoruski. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język białoruski. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język białoruski jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języków polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język białoruski i odwrotnie

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka białoruskiego na język rosyjski,  ukraiński lub polski wynosi 45,00 PLN lub 10,00 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języków polskiego, rosyjskiego i  ukraińskiego na język białoruski wynosi 49,00 PLN lub 11 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze.
Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!