Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka perskiego na polski i z polskiego na perski.

Język perski, czy też farsi, należy do grupy irańskiej języków indoeuropejskich i jest językiem urzędowym Islamskiej Republiki Iranu. Ogólna liczba osób posługujących się perskim jako ojczystym wynosi ponad 60 milionów, liczba osób korzystających z tego języka jako drugiego wynosi ok. 53 miliony. Poza Iranem język perski rozpowszechniony jest w Afganistanie i Tadżykistanie.

Język perski istnieje w dwóch wariantach: zachodnim, którym posługują się przeważnie mieszkańcy Iranu, i wschodnim, którego użytkownikami są mieszkańcy Afganistanu i Tadżykistanu. U podstaw odmiany literackiej języka perskiego leży dialekt teherański.

Do zapisu używa się alfabetu perskiego na bazie pisma arabskiego uzupełnionego kilkoma literami dla dźwięków nieobecnych w języku arabskim.

Ciekawostka o języku perskim

Ze względu na melodyjność języka perskiego określa się go mianem francuskiego języka Wschodu.