Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język mołdawski lub z języka mołdawskiego w biurze tłumaczeń NotaBene w Warszawie!

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń NotaBene?

 • Tłumaczenia techniczne z języka mołdawskiego i na język mołdawski – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
 • Tłumaczenia dla branży IT z i na język mołdawski w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
 • Tłumaczenia medyczne z języka mołdawskiego i na język mołdawski – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
 • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów.
 • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
 • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

  Uprzejmie prosimy wziąć pod uwagę, że chodzi w tym przypadku o tłumaczenie, opatrzone jedynie pieczątką naszego biura. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia uwierzytelnionego (potocznie „przysięgłego”), prosimy o wstępne poinformowanie naszego menedżera. Tłumaczenie uwierzytelnione może być sporządzone tylko w pewnych kombinacjach językowych

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język mołdawski?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka mołdawskiego lub na język mołdawski. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język mołdawski. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język mołdawski jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Ciekawostki o języku mołdawskim

 • Język mołdawski jest językiem państwowym Mołdawii, należącym do podgrupy bałkańsko-romańskiej języków romańskich. Większość współczesnych językoznawców nie wyodrębnia osobnego języka mołdawskiego, lecz mówi o mołdawskim dialekcie języka dacko-rumuńskiego, wraz z innymi regionalnymi dialektami rumuńskimi: muntenskim, oltenskim, ardeleni (siedmiogrodzkim) itd. Dialektem mołdawskim mówi się również w rumuńskim historycznym regionie Mołdawii – okolice Jassów, Bacau i Suczawy, w części Siedmiogrodu, a także na Bukowinie i w obwodzie odeskim (Ukraina).
 • Język mołdawski i rumuński to w zasadzie ten sam język, ale w okresie istnienia państwa rumuńskiego słowa zostały sztucznie wprowadzone z innych języków, czasem w sposób uzasadniony, ale w większości przypadków nie.
 • W języku mołdawskim zasób słownictwa dzielony z łaciną był i jest głównym, najbardziej znaczącym, zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Większość słów z tego słownika ma wspólne cechy, zarówno fonetycznie i gramatycznie, jak i leksykalnie. Słowa wspólne z łaciną, leksemy o korzeniach tracko-getodiańskich różnych od łaciny oraz elementy zapożyczone stanowią główne słownictwo języka mołdawskiego. Główne słowa w języku mołdawskim są podobne do łacińskich. Zaimki i większość czasowników w języku mołdawskim i łacińskim są również podobne.
 • Słowa z podstawowego zasobu w języku mołdawskim, podobnie jak w łacinie, oznaczają ważne, codzienne, istotne pojęcia, czynności i przedmioty. Wyjaśnia to wysoką częstotliwość występowania tych jednostek leksykalnych w potocznym, literackim mołdawskim języku narodowym.
 • W języku mołdawskim istnieje kilka warstw słownictwa, które są podobne do słowiańskich. Najstarsza z nich pochodzi z czasów wspólnoty indoeuropejskiej i kontaktów między Trakami, Proto-Słowianami i starożytnymi Słowianami.
 • Położenie geograficzne i relacje kulturowo-polityczne zaowocowały zapożyczeniami z języka polskiego, procesem od dawna znanym i szczegółowo badanym przez mołdawskich uczonych. Nawet D. Cantemir w swoim Opisie Mołdawii zauważył: „Ci, którzy mieszkają w pobliżu Dniestru, używają wielu polskich słów, a zwłaszcza wiele sprzętów domowych nazywa się polskimi słowami”.
 • W Mołdawii Dzień Języka Narodowego – Limba Noastră (Limba Noastră) obchodzony jest tradycyjnie 31 sierpnia. Limba Noastră oznacza „nasz język” lub „naszą mowę”. Podobną nazwę nosi wiersz poety Aleksieja Macierewicza, który od 1994 roku jest hymnem narodowym. Jest to bardzo młode święto, które pojawiło się w związku z ustawą nadającą status państwowy językowi mołdawskiemu w 1991 roku.
 • W szkołach i uczelniach wyższych współczesnej Mołdawii przedmiot „język mołdawski” jest zupełnie nieobecny. Studiuje się przedmiot „język rumuński”. Główny język nauczania w instytucjach edukacyjnych Mołdawii nosi tę samą nazwę. Przedmiot „język mołdawski” (w alfabecie cyrylicy) jest nauczany tylko w szkołach wyższych i średnich w Naddniestrzu, począwszy od drugiej klasy szkół mołdawskich i od czwartej klasy szkół ukraińskich i rosyjskich.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze . Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!