Język niemiecki jest używany w Niemczech, Austrii, Belgii i Szwajcarii, gdzie ma status języka urzędowego. Obywatele Danii, Brazylii, Luksemburga również używają języka niemieckiego w życiu codziennym. Językiem niemieckim posługuje się ponad 100 milionów ludzi na całym świecie. W każdym kraju, a nawet regionie Niemiec istnieje „swoisty” język niemiecki, filolodzy wyróżniają dziesiątki akcentów i dialektów. Nota Bene przyjmuje zlecenia na tłumaczenia z i na język niemiecki!

Dosłowne tłumaczenie z języka niemieckiego lub na język niemiecki nie jest łatwym zadaniem. Nasza agencja zatrudnia kilku etatowych specjalistów oraz około 15 tłumaczy niezależnych, którzy pracują nad różnymi projektami tłumaczeniowymi z języka niemieckiego i na niemiecki. Kochają swoją pracę i zawsze starają się wykonywać ją perfekcyjnie.  Opóźnienia i nieprawidłowości zdarzają się bardzo rzadko, każde z nich jest prawdziwą sytuacją awaryjną, którą zajmuje się najwyższe kierownictwo, a wewnętrzne procesy są odpowiednio zmieniane.

Szukasz tłumacza, który rozumie konkretną dziedzinę wiedzy pozajęzykowej? Skontaktuj się z pracownikami Biura Tłumaczeń Nota Bene. Współpracujemy z ponad 20 wysoko wykwalifikowanymi, profesjonalnymi tłumaczami z języka niemieckiego i na język niemiecki. Każdy z nich specjalizuje się w swoim obszarze tematycznym.

 Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

  • Tłumaczenia techniczne z języka niemieckiego i na język niemiecki – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
  • Tłumaczenia dla branży IT z i na język niemiecki w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
  • Tłumaczenia medyczne z języka niemieckiego i na język niemiecki – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
  • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
  • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
  • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język niemiecki?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka niemieckiego lub na język niemiecki. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język niemiecki. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język niemiecki jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język niemiecki i odwrotnie

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka niemieckiego na język rosyjski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 45,00 PLN lub 10,00 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język niemiecki wynosi 49,00 PLN lub 11 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze.

Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!