Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język portugalski lub z języka portugalskiego w biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

Ceny już od 49 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

Język portugalski powstał w trzecim wieku przed naszą erą wraz z przybyciem Rzymian na Półwysep Iberyjski. Dziś jest językiem urzędowym w dziewięciu krajach. Jest piątym najczęściej używanym językiem na świecie i najpopularniejszym na półkuli południowej.

Ciekawostki o języku portugalskim

Język portugalski jest podobny do hiszpańskiego, ale nie wywodzi się z niego, jak wielu błędnie sądzi. Głównym powodem podobieństwa między tymi dwoma językami jest fakt, że większość słownictwa każdego z nich jest pochodzenia romańskiego.

Osoby posługujące się językiem hiszpańskim z trudem rozumieją mowę osób posługujących się językiem portugalskim, ale z łatwością czytają teksty w tym języku.

Co roku 5 maja na całym świecie obchodzony jest Dzień Portugalii.

Istnieją dwie wersje języka portugalskiego: klasyczny portugalski i brazylijski. Oba języki mają różne znaki leksykalne i fonetyczne, a nawet pisownię. W Portugalii ortografia nie zmieniła się przez ostatnie tysiąclecie, natomiast w Brazylii z czasem uległa przekształceniu, dostosowując się do rodzimej wymowy tego południowoamerykańskiego kraju.

Język portugalski ma wiele dialektów. Najstarszym z nich jest galicyjski. Posługuje się nim około 4 milionów ludzi w północno-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego. Nawiasem mówiąc, Galicja jest uważana za miejsce narodzin języka i kultury portugalskiej.

W języku portugalskim jest wiele słów, które pod względem pisowni przypominają słowa w języku rosyjskim, ale mają zupełnie inne znaczenie. Należą do nich elétrico dla tramwaju, autocarro dla autobusu i wiele innych.

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

  • Tłumaczenia techniczne z języka portugalskiego i na język portugalski – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
  • Tłumaczenia dla branży IT z i na język portugalski w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
  • Tłumaczenia medyczne z języka portugalskiego i na język portugalski – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
  • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
  • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
  • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język portugalski?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka portugalskiego lub na język portugalski. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język portugalski. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język portugalski jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język portugalski i odwrotnie.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka portugalskiego na język rosyjski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 60,00 PLN lub 13,50 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język portugalski wynosi 65,00 PLN lub 14,50 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze.
Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!