Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów na język słoweński lub z języka słoweńskiego w biurze tłumaczeń NotaBene w Warszawie i Gdańsku!

Z jakim rodzajem tekstów pracuje Biuro tłumaczeń NotaBene?

– Tłumaczenie z słoweńskiego tekstów technicznych dotyczące elektroniki, lotnictwa i okrętownictwa, rolnictwa, przemysłu, przemysłu olejowego i chemicznego itd. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy znają specyfikę danego przemysłu.

– Tłumaczenie z słoweńskiego dla IT – okalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych.

– Tłumaczenie z słoweńskiego tekstów medycznych — książki, instrukcje obsługi, artykuły do specjalistycznych publikacji drukowanych i online, dokumentacja medyczna, korespondencja z placówkami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje stosowania leków i wiele innych. Tego typu tłumaczenia wymagają doskonałej znajomości terminologii medycznej i skupienia się na szczegółach, aby wyeliminować dwuznaczność, ponieważ rezultat może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.

– Tłumaczenie z słoweńskiego tekstów prawniczych: statusy, rejestry aktów prawnych, akty założycielskie spółki, umowy, pełnomocnictwa, akta spraw i wiele innych podobnych dokumentów. 

– Tłumaczenie z słoweńskiego tekstów finansowych obejmuje zestawienia bilansowe, zwroty podatków, faktury płatnicze, listy przewozowe, dokumenty przetargowe itd.

– Tłumaczenie z słoweńskiego literatury i fikcji, marketingu i reklamy. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku istnieje większe pole dla wyobraźni tłumacza, ponieważ tłumaczenie słowo w słowo nie jest konieczne. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam wpływ jak oryginalna wersja, a doskonałe tłumaczenie może być pozytywnym dodatkiem.

Uprzejmie prosimy wziąć pod uwagę, że chodzi w tym przypadku o tłumaczenie, opatrzone jedynie pieczątką naszego biura. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia uwierzytelnionego (potocznie „przysięgłego”), prosimy o wstępne poinformowanie naszego menedżera. Tłumaczenie uwierzytelnione może być sporządzone tylko w pewnych kombinacjach językowych

W jaki sposób uzyskać tłumaczenie z słoweńskiego na angielski, polski, rosyjski, białoruski?

Najpierw musisz złożyć zamówienie. Aby to zrobić, wyślij tekst źródłowy i określ swoje wymagania względem tłumaczenie z słoweńskiego. Specjalista ds. obsługi klienta z Biura tłumaczeń Nota Bene przygotuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w oparciu o konkretne cechy zamówienia. Jeśli projekt zawiera więcej niż jedno zadanie, utworzony zostanie unikalny glosariusz, aby zapewnić spójność i stosowanie prawidłowej terminologii.

Zwykle nad tego typu projektami pracuje cały zespół specjalistów: tłumacz, korektor, edytor, osoba ds. kontroli jakości, projektant układu i menadżer, który będzie dostępny w godzinach pracy biura. Aby wykluczyć błąd ludzki, biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych metod sprawdzania interpunkcji, idiomów, zapisów cyfrowych i wzorów. Materiał jest również sprawdzany przez głównego edytora.

Poufność tłumaczonych informacji zapewniamy za pomocą specjalnej Umowy o zachowaniu poufności na życzenie klienta. Dokumenty mogą zostać dostarczone do dowolnego kraju.

Bardzo rzadko doliczamy dodatkowe opłaty za tryb pilny lub tematy specjalistyczne, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy dostarczymy projekt. To prawda, że w rzadkich przypadkach typu: „Potrzebujemy tego na wczoraj” oraz gdy klient jest gotowy zapłacić więcej, aby zespół realizował zadanie poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, cena może być wyższa, ale zawsze negocjujemy najpierw z klientem.

Ciekawostki o języku słoweńskim

  • Słoweński to bardzo piękny język! Ale jest też polski, białoruski, ukraiński, serbski, bułgarski… Każdy z nich jest wspaniały na swój sposób. Każdy z nich jest inny, ale też coś je łączy.
  • Język słoweński (slovenski jezik, slovenščina) należy do zachodniej gałęzi języków południowosłowiańskich. Posługuje się nim około 2 milionów użytkowników, z których większość mieszka w Słowenii. Jest on uważany za jeden z najbardziej archaicznych. Wraz z językiem łużyckim, słoweński jest jednym z dwóch literackich języków słowiańskich, które zachowały podwójną liczbę. Nazwa języka, zarówno słoweńskiego, jak i słowackiego, oznacza „słowiański” (por. od starosłowiańskiego „Sloveansk”).
  • Najwcześniejszym pisemnym dowodem na powstanie dialektu słoweńskiego są manuskrypty z Freisingu, które według historyków powstały między 972 a 1093 rokiem w dolinie rzeki Moell w Karyntii. Jest to najstarszy zachowany przykład słowiańskiego języka pisanego w Słowenii, zapisany alfabetem łacińskim (minuskuła karolińska). „Fragmenty Brižin są jednym z najstarszych zabytków nie tylko języka słoweńskiego, ale całego słowiańskiego języka pisanego.
  • Literacki język słoweński zaczął się kształtować w XVI wieku, co przypisuje się pracy reformatorów, takich jak Primož Trubar (1508-1586), Adam Bohoric (1520-1598) i Juri Dalmatin (1547-1589). Tereny dzisiejszej Słowenii należały kiedyś do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a później do Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. W tym ostatnim język niemiecki był językiem elit, a słoweńskim posługiwali się tylko zwykli ludzie.
  • We współczesnym języku słoweńskim występuje wiele form germańskich, co częściowo wynika z wpływu, jaki język niemiecki wywarł na słoweński w toku wydarzeń historycznych. Do lat 20. XX w. wielu wybitnych słoweńskich uczonych pisało w innych językach, przede wszystkim w języku niemieckim, który był wówczas lingua franca.
  • W XVIII wieku podstawy języka literackiego zaczęły się przesuwać z dialektów doleńskich na północ, w kierunku Lublany, która znajdowała się w strefie przejściowej między dwoma grupami dialektów: dolene i gorenj. Według językoznawców, we współczesnym języku słoweńskim można zaobserwować dolenjski konsonantyzm i gorenjski wokalizm.
  • Iliryzm i panslawizm spowodowały, że słoweński zapożyczył słowa z serbsko-chorwackiego, czeskiego i rosyjskiego. Kształtowanie literackiego języka słoweńskiego zakończyło się w latach 50-tych XIX wieku. Katolicki biskup Antonije Martin Slomšek miał duży wpływ na kształtowanie się i rozwój literackiego języka słoweńskiego.
  • Jedną z teorii pochodzenia Słoweńców jest Teoria Wenecka (venetska teorija), która opiera się na zaprzeczeniu słowiańskiego zasiedlenia Alp Wschodnich w VI wieku i założeniu, że Wenecjanie (proto-Słoweńcy) zamieszkiwali ten region od czasów starożytnych. Teoria ta jest postrzegana przez naukowców jako alternatywne wyjaśnienie etnogenezy Słowenii, ale nie jest uznawana za oficjalną.
  • Język słoweński ma również podwójną liczbę, z której Słoweńcy są strasznie dumni! W języku rosyjskim pozostaje tylko liczba pojedyncza i mnoga, ale w języku słoweńskim często można usłyszeć: „My dwaj (Mi dva sva)

Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat i w tym czasie nauczyliśmy się dobrze pracować. Powierz nam tłumaczenie z słoweńskiego i uzyskaj wspaniałe rezultaty w rozsądnej cenie!