Ceny już od 49 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

 

 Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język słoweński lub z języka słoweńskiego w biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

Ciekawostki o języku słoweńskim

 • Słoweński to bardzo piękny język! Ale jest też polski, białoruski, ukraiński, serbski, bułgarski… Każdy z nich jest wspaniały na swój sposób. Każdy z nich jest inny, ale też coś je łączy.
 • Język słoweński (slovenski jezik, slovenščina) należy do zachodniej gałęzi języków południowosłowiańskich. Posługuje się nim około 2 milionów użytkowników, z których większość mieszka w Słowenii. Jest on uważany za jeden z najbardziej archaicznych. Wraz z językiem łużyckim, słoweński jest jednym z dwóch literackich języków słowiańskich, które zachowały podwójną liczbę. Nazwa języka, zarówno słoweńskiego, jak i słowackiego, oznacza „słowiański” (por. od starosłowiańskiego „Sloveansk”).
 • Najwcześniejszym pisemnym dowodem na powstanie dialektu słoweńskiego są manuskrypty z Freisingu, które według historyków powstały między 972 a 1093 rokiem w dolinie rzeki Moell w Karyntii. Jest to najstarszy zachowany przykład słowiańskiego języka pisanego w Słowenii, zapisany alfabetem łacińskim (minuskuła karolińska). „Fragmenty Brižin są jednym z najstarszych zabytków nie tylko języka słoweńskiego, ale całego słowiańskiego języka pisanego.
 • Literacki język słoweński zaczął się kształtować w XVI wieku, co przypisuje się pracy reformatorów, takich jak Primož Trubar (1508-1586), Adam Bohoric (1520-1598) i Juri Dalmatin (1547-1589). Tereny dzisiejszej Słowenii należały kiedyś do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a później do Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier. W tym ostatnim język niemiecki był językiem elit, a słoweńskim posługiwali się tylko zwykli ludzie.
 • We współczesnym języku słoweńskim występuje wiele form germańskich, co częściowo wynika z wpływu, jaki język niemiecki wywarł na słoweński w toku wydarzeń historycznych. Do lat 20. XX w. wielu wybitnych słoweńskich uczonych pisało w innych językach, przede wszystkim w języku niemieckim, który był wówczas lingua franca.
 • W XVIII wieku podstawy języka literackiego zaczęły się przesuwać z dialektów doleńskich na północ, w kierunku Lublany, która znajdowała się w strefie przejściowej między dwoma grupami dialektów: dolene i gorenj. Według językoznawców, we współczesnym języku słoweńskim można zaobserwować dolenjski konsonantyzm i gorenjski wokalizm.
 • Iliryzm i panslawizm spowodowały, że słoweński zapożyczył słowa z serbsko-chorwackiego, czeskiego i rosyjskiego. Kształtowanie literackiego języka słoweńskiego zakończyło się w latach 50-tych XIX wieku. Katolicki biskup Antonije Martin Slomšek miał duży wpływ na kształtowanie się i rozwój literackiego języka słoweńskiego.
 • Jedną z teorii pochodzenia Słoweńców jest Teoria Wenecka (venetska teorija), która opiera się na zaprzeczeniu słowiańskiego zasiedlenia Alp Wschodnich w VI wieku i założeniu, że Wenecjanie (proto-Słoweńcy) zamieszkiwali ten region od czasów starożytnych. Teoria ta jest postrzegana przez naukowców jako alternatywne wyjaśnienie etnogenezy Słowenii, ale nie jest uznawana za oficjalną.
 • Język słoweński ma również podwójną liczbę, z której Słoweńcy są strasznie dumni! W języku rosyjskim pozostaje tylko liczba pojedyncza i mnoga, ale w języku słoweńskim często można usłyszeć: „My dwaj (Mi dva sva)

 

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

 • Tłumaczenia techniczne z języka słoweńskiego i na język słoweński – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
 • Tłumaczenia dla branży IT z i na język słoweński w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
 • Tłumaczenia medyczne z języka słoweńskiego i na język słoweński – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
 • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
 • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
 • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język słoweński?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka słoweńskiego lub na język słoweński. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język słoweński. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język słoweński jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język słoweński i odwrotnie.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka słoweńskiego na język rosyjski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 75,00 PLN lub 16,50 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język słoweński wynosi 85,00 PLN lub 18,50 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze . Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!