Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka tajskiego na polski i z polskiego na tajski.

Ceny już od 99 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język tajski lub z języka tajskiego w profesjonalnym polsko-białorusko-ukraińskim biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie lub Mińsku!

Ciekawostki o języku tajskim

Język tajski, syjamski – język z rodziny języków dajskich, oficjalny język Tajlandii, używany jako pierwszy język jedynie w centralnej części Tajlandii (wokół Bangkoku). Na północy, południu oraz w regionie północno-wschodnim mówi się odrębnymi językami tajskimi.

System dźwiękowy (a także słowotwórstwo) języka tajskiego opiera się na sylabie o sformalizowanej budowie, składającej się z: nagłosu, śródgłosu, wygłosu (nie zawsze) i tonu. W nagłosie i wygłosie sylaby mogą znajdować się tylko spółgłoski (พยัญชนะ phayanchana), a w śródgłosie głoski z grupy sara (สระ), tłumaczone zazwyczaj jako „samogłoska”, choć do zakresu pojęcia „sara” należą także dyftongi (np. /ɯːa/ ), tryftongi oraz zbitka samogłosek ze spółgłoską /w/ – /iaw/ (/iaw/ i tryftongi, określane w literaturze anglojęzycznej jako „glide endings”, występują tylko w sylabach otwartych, czyli pozbawionych wygłosu). Tradycyjnie, do grupy „sara” zaliczano też zbitki : /am/, /ri/ i /rɯ/, które zachowały do dziś własne znaki pisma.

Pismo tajskie jest alfabetem sylabicznym, spokrewnionym z alfabetami indyjskimi. Składa się z 44 liter podstawowych spółgłoskowych oraz 14 niesamodzielnych znaków służących do zaznaczania samogłosek (do zapisu niektórych dźwięków „sara” używa się też znaków spółgłoskowych). W alfabecie tajskim nie rozróżnia się dużych i małych liter. Między wyrazami brak odstępów (z bardzo nielicznymi wyjątkami). Odstępem oddziela się zdania. Sylaby pisze się od lewej do prawej, ale kolejność stawiania liter w ramach sylaby określają odrębne zasady ortografii.

Spółgłoski można podzielić na trzy klasy tonalne: niskie, średnie i wysokie:

Niskie: ค, ฅ, ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, ฮ
Średnie: ก, จ, ฎ, ฏ, ด, ต, บ, ป, อ
Wysokie: ข, ฃ, ฉ, ฐ, ถ, ผ, ฝ, ศ, ษ, ส, ห

 1. W języku tajskim nie ma przerw między słowami

Jednym z najbardziej interesujących i znanych faktów (dla tych, którzy choć trochę interesują się językiem tajskim) jest to, że w języku tajskim nie ma spacji między słowami. Odstępy służą do oddzielania zdań.

Na przykład, zdanie „Nazywam się Nit. Jak masz na imię?” pisze się w następujący sposób:

– „ฉันชื่อนิท คุณชื่อะไรครับ” [chán chʉ̂ʉ Nit. kun chʉ̂ʉ à-rai krap?]

 1. W języku tajskim istnieje pięć różnych tonów, więc to samo słowo wypowiedziane w różnej intonacji może oznaczać zupełnie inne rzeczy. Dobrą ilustracją tego faktu jest tajski „patter”, w którym wszystkie słowa mają ten sam zestaw dźwięków, ale wymawiane są w różnych tonacjach:

– „ไม้ ใหม่ ไม่ ไหม้ ไหม” [máai mài mâi mâi mái] – nowe drzewo nie płonie, prawda?

 1. W języku tajskim nie używa się wielkich liter. Dlatego podczas pisania na komputerze lub smartfonie klawisz, który przyzwyczailiśmy się do zmiany wielkości liter, służy jako przełącznik do innej części alfabetu (alfabet tajski ma znacznie więcej znaków niż przyciski na standardowym układzie klawiatury)
 2. Nie wszystkie słowa w języku tajskim można czytać sekwencyjnie od lewej do prawej. W niektórych przypadkach samogłoska w piśmie występuje przed spółgłoską, a w czytaniu po spółgłosce.

Na przykład: „ไทย” [tai] – „ไ” oznacza dźwięk [ai], „ท” oznacza dźwięk [t], jednak czyta się najpierw [t], a potem [ai].

 1. Litera samogłoskowa w sylabie może być nie tylko na lewo lub na prawo od spółgłoski, ale również na górze lub na dole.

Na przykład: „ดี” [dii] – „ด” oznacza głoskę [d], a indeks górny oznacza głoskę [ii].

 1. Ta różnorodność znaków typograficznych sprawia, że tajski jest drugim co ich ilości językiem na świecie (pierwsze miejsce zajmuje khmerski używany w Kambodży).
 2. Zaimek „ja” w języku tajskim jest wymawiany inaczej w zależności od płci mówiącego – mężczyźni używają słowa „ผม” [pǒm], a kobiety słowa „ดิฉัน” [di ̀ chán].
 3. Zaimki „on” i „ona” pisze się i mówi tak samo – „เขา” [káo].
 4. Tajski ma stosunkowo łatwą gramatykę – rzeczowniki nie wyróżnaiją płci, liczby i przypadku.
 5. Wraz z cyframi arabskimi, cyfry tajskie z ich własną pisownią są używane w Tajlandii, chociaż wraz z rozwojem turystyki takie cyfry są mniej powszechne w obszarach turystycznych, ale nadal są aktywnie używane w odległych obszarach.

  Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

  • Tłumaczenia techniczne z języka tajskiego i na język tajski – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
  • Tłumaczenia dla branży IT z i na język tajski w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
  • Tłumaczenia medyczne z języka tajskiego i na język tajski – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
  • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
  • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
  • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

  Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język tajski?

  Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka tajskiego lub na język tajski. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język tajski. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

  Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

  Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język tajski jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

  Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język tajski i odwrotnie.

  Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka tajskiego na język rosyjski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 135,00 PLN lub 30,00 EUR.

  Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język tajski wynosi 145,00 PLN lub 32,00 EUR.

  Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

  Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze . Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!