Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów na język tajski lub z języka tajskiego w polsko-ukraińskim biurze tłumaczeń NotaBene w Warszawie i Gdańsku!

Z jakim rodzajem tekstów pracuje Biuro tłumaczeń NotaBene?

– Tłumaczenie z tajskiego tekstów technicznych dotyczące elektroniki, lotnictwa i okrętownictwa, rolnictwa, przemysłu, przemysłu olejowego i chemicznego itd. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy znają specyfikę danego przemysłu.

– Tłumaczenie z tajskiego dla IT – okalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych.

– Tłumaczenie z tajskiego tekstów medycznych — książki, instrukcje obsługi, artykuły do specjalistycznych publikacji drukowanych i online, dokumentacja medyczna, korespondencja z placówkami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje stosowania leków i wiele innych. Tego typu tłumaczenia wymagają doskonałej znajomości terminologii medycznej i skupienia się na szczegółach, aby wyeliminować dwuznaczność, ponieważ rezultat może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.

– Tłumaczenie z tajskiego tekstów prawniczych: statusy, rejestry aktów prawnych, akty założycielskie spółki, umowy, pełnomocnictwa, akta spraw i wiele innych podobnych dokumentów.

– Tłumaczenie z tajskiego tekstów finansowych obejmuje zestawienia bilansowe, zwroty podatków, faktury płatnicze, listy przewozowe, dokumenty przetargowe itd.

– Tłumaczenie z tajskiego literatury i fikcji, marketingu i reklamy. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku istnieje większe pole dla wyobraźni tłumacza, ponieważ tłumaczenie słowo w słowo nie jest konieczne. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam wpływ jak oryginalna wersja, a doskonałe tłumaczenie może być pozytywnym dodatkiem.

Uprzejmie prosimy wziąć pod uwagę, że chodzi w tym przypadku o tłumaczenie, opatrzone jedynie pieczątką naszego biura. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia uwierzytelnionego (potocznie „przysięgłego”), prosimy o wstępne poinformowanie naszego menedżera. Tłumaczenie uwierzytelnione może być sporządzone tylko w pewnych kombinacjach językowych

W jaki sposób uzyskać tłumaczenie z tajskiego na angielski, polski, rosyjski, białoruski?

Najpierw musisz złożyć zamówienie. Aby to zrobić, wyślij tekst źródłowy i określ swoje wymagania względem tłumaczenie z tajskiego. Specjalista ds. obsługi klienta z Biura tłumaczeń Nota Bene przygotuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w oparciu o konkretne cechy zamówienia. Jeśli projekt zawiera więcej niż jedno zadanie, utworzony zostanie unikalny glosariusz, aby zapewnić spójność i stosowanie prawidłowej terminologii.

Zwykle nad tego typu projektami pracuje cały zespół specjalistów: tłumacz, korektor, edytor, osoba ds. kontroli jakości, projektant układu i menadżer, który będzie dostępny w godzinach pracy biura. Aby wykluczyć błąd ludzki, biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych metod sprawdzania interpunkcji, idiomów, zapisów cyfrowych i wzorów. Materiał jest również sprawdzany przez głównego edytora.

Poufność tłumaczonych informacji zapewniamy za pomocą specjalnej Umowy o zachowaniu poufności na życzenie klienta. Dokumenty mogą zostać dostarczone do dowolnego kraju.

Bardzo rzadko doliczamy dodatkowe opłaty za tryb pilny lub tematy specjalistyczne, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy dostarczymy projekt. To prawda, że w rzadkich przypadkach typu: „Potrzebujemy tego na wczoraj” oraz gdy klient jest gotowy zapłacić więcej, aby zespół realizował zadanie poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, cena może być wyższa, ale zawsze negocjujemy najpierw z klientem.

Ciekawostki o języku tajskim

Język tajski, syjamski – język z rodziny języków dajskich, oficjalny język Tajlandii, używany jako pierwszy język jedynie w centralnej części Tajlandii (wokół Bangkoku). Na północy, południu oraz w regionie północno-wschodnim mówi się odrębnymi językami tajskimi.

System dźwiękowy (a także słowotwórstwo) języka tajskiego opiera się na sylabie o sformalizowanej budowie, składającej się z: nagłosu, śródgłosu, wygłosu (nie zawsze) i tonu. W nagłosie i wygłosie sylaby mogą znajdować się tylko spółgłoski (พยัญชนะ phayanchana), a w śródgłosie głoski z grupy sara (สระ), tłumaczone zazwyczaj jako „samogłoska”, choć do zakresu pojęcia „sara” należą także dyftongi (np. /ɯːa/ ), tryftongi oraz zbitka samogłosek ze spółgłoską /w/ – /iaw/ (/iaw/ i tryftongi, określane w literaturze anglojęzycznej jako „glide endings”, występują tylko w sylabach otwartych, czyli pozbawionych wygłosu). Tradycyjnie, do grupy „sara” zaliczano też zbitki : /am/, /ri/ i /rɯ/, które zachowały do dziś własne znaki pisma.

Pismo tajskie jest alfabetem sylabicznym, spokrewnionym z alfabetami indyjskimi. Składa się z 44 liter podstawowych spółgłoskowych oraz 14 niesamodzielnych znaków służących do zaznaczania samogłosek (do zapisu niektórych dźwięków „sara” używa się też znaków spółgłoskowych). W alfabecie tajskim nie rozróżnia się dużych i małych liter. Między wyrazami brak odstępów (z bardzo nielicznymi wyjątkami). Odstępem oddziela się zdania. Sylaby pisze się od lewej do prawej, ale kolejność stawiania liter w ramach sylaby określają odrębne zasady ortografii.

Spółgłoski można podzielić na trzy klasy tonalne: niskie, średnie i wysokie:

Niskie: ค, ฅ, ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, ฮ
Średnie: ก, จ, ฎ, ฏ, ด, ต, บ, ป, อ
Wysokie: ข, ฃ, ฉ, ฐ, ถ, ผ, ฝ, ศ, ษ, ส, ห

  1. W języku tajskim nie ma przerw między słowami

Jednym z najbardziej interesujących i znanych faktów (dla tych, którzy choć trochę interesują się językiem tajskim) jest to, że w języku tajskim nie ma spacji między słowami. Odstępy służą do oddzielania zdań.

Na przykład, zdanie „Nazywam się Nit. Jak masz na imię?” pisze się w następujący sposób:

– „ฉันชื่อนิท คุณชื่อะไรครับ” [chán chʉ̂ʉ Nit. kun chʉ̂ʉ à-rai krap?]

  1. W języku tajskim istnieje pięć różnych tonów, więc to samo słowo wypowiedziane w różnej intonacji może oznaczać zupełnie inne rzeczy. Dobrą ilustracją tego faktu jest tajski „patter”, w którym wszystkie słowa mają ten sam zestaw dźwięków, ale wymawiane są w różnych tonacjach:

– „ไม้ ใหม่ ไม่ ไหม้ ไหม” [máai mài mâi mâi mái] – nowe drzewo nie płonie, prawda?

  1. W języku tajskim nie używa się wielkich liter. Dlatego podczas pisania na komputerze lub smartfonie klawisz, który przyzwyczailiśmy się do zmiany wielkości liter, służy jako przełącznik do innej części alfabetu (alfabet tajski ma znacznie więcej znaków niż przyciski na standardowym układzie klawiatury)
  2. Nie wszystkie słowa w języku tajskim można czytać sekwencyjnie od lewej do prawej. W niektórych przypadkach samogłoska w piśmie występuje przed spółgłoską, a w czytaniu po spółgłosce.

Na przykład: „ไทย” [tai] – „ไ” oznacza dźwięk [ai], „ท” oznacza dźwięk [t], jednak czyta się najpierw [t], a potem [ai].

  1. Litera samogłoskowa w sylabie może być nie tylko na lewo lub na prawo od spółgłoski, ale również na górze lub na dole.

Na przykład: „ดี” [dii] – „ด” oznacza głoskę [d], a indeks górny oznacza głoskę [ii].

  1. Ta różnorodność znaków typograficznych sprawia, że tajski jest drugim co ich ilości językiem na świecie (pierwsze miejsce zajmuje khmerski używany w Kambodży).
  2. Zaimek „ja” w języku tajskim jest wymawiany inaczej w zależności od płci mówiącego – mężczyźni używają słowa „ผม” [pǒm], a kobiety słowa „ดิฉัน” [di ̀ chán].
  3. Zaimki „on” i „ona” pisze się i mówi tak samo – „เขา” [káo].
  4. Tajski ma stosunkowo łatwą gramatykę – rzeczowniki nie wyróżnaiją płci, liczby i przypadku.

Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat i w tym czasie nauczyliśmy się dobrze pracować. Powierz nam tłumaczenie z tajskiego i uzyskaj wspaniałe rezultaty w rozsądnej cenie!