Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język lotewski lub z języka lotewskiego w biurze tłumaczeń Nota Bene w Warszawie!

Ceny już od 49 zł za dokument, gotowy tego samego lub następnego dnia!

Ciekawostki o języku lotewskim

 1. W języku łotewskim jest wiele słów podobnych do polskich – człowiek – cilvēks, ludzie – ļaudis i to jest miłe!
 2. Uważa się, że język łotewski jest najlepiej rozumiany przez tych, którzy znają język niemiecki – jest on „odziedziczony” po germańskich korzeniach językowych.
 3. Język łotewski jest bardzo krótki! Całe zdanie można zastąpić kilkoma krótkimi słowami (Nazywam się Mirek – esmu Mirek), lub na przykład użycie przypadku zmienia słowo bez przyimków (różnią się one tylko obecnością samogłosek z garumime – longhand).
 4. Akcent w łotewskich słowach pada zazwyczaj na pierwszą sylabę, dlatego trudno jest poprawnie wymówić słowa – szczególnie, gdy w drugiej/trzeciej sylabie występują długie samogłoski.
 5. Kolejność słów w zdaniu zależy od tego, które słowo niesie największe znaczenie, od tego zależy również fleksja słów w połączeniach wyrazowych (zwłaszcza jeśli składa się z dwóch rzeczowników). Na przykład, „kotlety rybne” brzmią tak – „zivju kotletes” (w dosłownym tłumaczeniu – „kotlety należące do ryb”, a nie „kotlety z ryb”).

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń Nota Bene?

 • Tłumaczenia techniczne z języka lotewskiego i na język lotewski – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
 • Tłumaczenia dla branży IT z i na język lotewski w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
 • Tłumaczenia medyczne z języka lotewskiego i na język lotewski – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
 • Tłumaczenie prawne z języka lotewskiego i na język lotewski: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów. Na życzenie klienta dokumenty mogą być poświadczone notarialnie lub przez tłumacza przysięgłego – jeśli są one przeznaczone do użytku w Polsce.
 • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
 • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język lotewski?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka lotewskiego lub na język lotewski. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język lotewski. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język lotewski jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Koszt tłumaczenia z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język lotewski i odwrotnie

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka lotewskiego na język rosyjski, białoruski, ukraiński lub polski wynosi 55,00 PLN lub 12,50 EUR.

Standardowa cena za tłumaczenie strony tekstowej o objętości 1800 znaków z języka rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego i polskiego na język lotewski wynosi 60,00 PLN lub 13,50 EUR.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze.

Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!