Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka mongolskiego na polski i z polskiego na mongolski.

Język mongolski należy do rodziny mongolskiej języków ałtajskich i jest językiem urzędowym Mongolii. Posługuje się nim ok. 2,3 milionów osób w Mongolii i w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej w Chinach. Mimo niedużej liczby osób posługujących się tym językiem obszar geograficzny jego występowania jest dosyć rozległy od północno-wschodnich prowincji ChRL do międzyrzecza Donu i Wołgi.

Jako język narodowy Mongolii zaczął kształtować się po Rewolucji Mongolskiej w roku 1921 na bazie dialektu chałchaskiego. W zapisie graficznym wykorzystywana jest cyrylica.

W języku mongolskim wyróżnia się kilka dialektów, które ukształtowały się w związku z geograficzną izolacją niektórych terenów zamieszkałych przez jego użytkowników.

Ciekawostki o języku mongolskim

Do mongolskiej rodziny językowej należą niektóre języki narodów Rosji, w tym kałmucki i buriacki.

Na terenie Chin mieszka około pięciu milionów etnicznych Mongołów, którzy stopniowo zapominają język mongolski, ponieważ w większości sytuacji codziennych posługują się językiem chińskim.