Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów na język macedoński lub z języka macedońskiego w biurze tłumaczeń NotaBene w Warszawie i Gdańsku!

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń NotaBene?

 • Tłumaczenia techniczne z języka macedońskiego i na język macedoński – tłumaczymy wszelkie projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
 • Tłumaczenia dla branży IT z i na język macedoński w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
 • Tłumaczenia medyczne z języka macedońskiego i na język macedoński – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
 • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów.
 • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
 • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

  Uprzejmie prosimy wziąć pod uwagę, że chodzi w tym przypadku o tłumaczenie, opatrzone jedynie pieczątką naszego biura. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia uwierzytelnionego (potocznie „przysięgłego”), prosimy o wstępne poinformowanie naszego menedżera. Tłumaczenie uwierzytelnione może być sporządzone tylko w pewnych kombinacjach językowych

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język macedoński?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka macedońskiego lub na język macedoński. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język macedoński. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język macedoński jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Ciekawostki o języku macedońskim

 • Macedoński jest jednym z języków południowosłowiańskich, najmłodszym literackim językiem słowiańskim i został skodyfikowany w 1945 roku. Należy on do wschodniej podgrupy języków południowosłowiańskich. Język macedoński jest genetycznie spokrewniony z innym językiem południowosłowiańskim – bułgarskim; przed powstaniem języka literackiego w 1945 roku wielu językoznawców przypisywało język macedoński językowi bułgarskiemu. Pierwsza gramatyka została wydana w 1946 roku przez Krumë Kepeski. Jest to język urzędowy Republiki Macedonii.
 • Dialekty języka macedońskiego dzielą się na trzy główne grupy: zachodnio macedoński, wschodnio macedoński i północno macedoński. Za podstawę języka literackiego przyjęto dialekty środkowo-zachodniomacedońskie (Bitola, Prilep, Veles i Kichevo), gdzie wpływy serbskie i bułgarskie były stosunkowo słabsze.
 • Główny zasób leksykalny literackiego języka macedońskiego, podobnie jak i innych języków słowiańskich, składa się z wyrazów należących do wspólnego słownictwa słowiańskiego. W terminologii politycznej i naukowej głównym źródłem i pośrednikiem jest język serbsko-chorwacki. Po 1991 r., kiedy Republika Macedonii stała się niepodległym państwem, wprowadzono politykę językową mającą na celu zastąpienie słów pochodzenia serbskiego.
 • W wyniku wielowiekowych wzajemnych wpływów ludów zamieszkujących Bałkany, do słownictwa macedońskiego weszły liczne bałkanizmy – słowa zapożyczone z języka greckiego, rumuńskiego, tureckiego oraz innych języków i dialektów ludów bałkańskich.
 • Język macedoński różni się od innych języków słowiańskich rozwiniętym systemem werbalnych form modalno-czasowych, np. użyciem form o znaczeniu perfektywnym lub rezultatywnym imam videno, se ima evolvedo, sum dojden.
 • 29 października 1944 roku w Gorno Vranovci ukazał się pierwszy numer najstarszej gazety w Republice Macedonii Nova Macedonia, która jest uważana za pierwszy drukowany dokument w literackim języku macedońskim.
 • Macedoński język literacki jest językiem urzędowym Republiki Macedonii, ale niektórzy slawiści, zwłaszcza w Bułgarii, nie uznają istnienia niezależnego języka macedońskiego, odmiennego od bułgarskiego, i uważają go za dialekt lub wariant języka bułgarskiego – tzw. drugą normę literacką języka bułgarskiego. Jest to tak zwany „problem macedoński”, który od końca XIX wieku był wielokrotnie podnoszony, zarówno na płaszczyźnie akademickiej, jak i politycznej, w związku z demarkacją terytorialną Bałkanów

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze . Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!