Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język arabski lub z języka arabskiego w biurze tłumaczeń NotaBene w Polsce!

Agencja tłumaczeń NotaBene świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstowych o różnej treści i różnym stopniu trudności z językiem arabskim na polski i polski na arabski.

Z jakim rodzajem tekstów pracuje Biuro tłumaczeń NotaBene?

– Tłumaczenie z arabskiego tekstów technicznych dotyczące elektroniki, lotnictwa i okrętownictwa, rolnictwa, przemysłu, przemysłu olejowego i chemicznego itd. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy znają specyfikę danego przemysłu.

– Tłumaczenie z arabskiego dla IT – okalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych.

– Tłumaczenie z arabskiego tekstów medycznych — książki, instrukcje obsługi, artykuły do specjalistycznych publikacji drukowanych i online, dokumentacja medyczna, korespondencja z placówkami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje stosowania leków i wiele innych. Tego typu tłumaczenia wymagają doskonałej znajomości terminologii medycznej i skupienia się na szczegółach, aby wyeliminować dwuznaczność, ponieważ rezultat może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.

– Tłumaczenie z arabskiego tekstów prawniczych: statusy, rejestry aktów prawnych, akty założycielskie spółki, umowy, pełnomocnictwa, akta spraw i wiele innych podobnych dokumentów.

– Tłumaczenie z arabskiego tekstów finansowych obejmuje zestawienia bilansowe, zwroty podatków, faktury płatnicze, listy przewozowe, dokumenty przetargowe itd.

– Tłumaczenie z arabskiego literatury i fikcji, marketingu i reklamy. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku istnieje większe pole dla wyobraźni tłumacza, ponieważ tłumaczenie słowo w słowo nie jest konieczne. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam wpływ jak oryginalna wersja, a doskonałe tłumaczenie może być pozytywnym dodatkiem.

Uprzejmie prosimy wziąć pod uwagę, że chodzi w tym przypadku o tłumaczenie, opatrzone jedynie pieczątką naszego biura. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia uwierzytelnionego (potocznie „przysięgłego”), prosimy o wstępne poinformowanie naszego menedżera. Tłumaczenie uwierzytelnione może być sporządzone tylko w pewnych kombinacjach językowych

W jaki sposób uzyskać tłumaczenie z arabskiego na angielski, polski, rosyjski, białoruski?

Najpierw musisz złożyć zamówienie. Aby to zrobić, wyślij tekst źródłowy i określ swoje wymagania względem tłumaczenie z arabskiego. Specjalista ds. obsługi klienta z Biura tłumaczeń Nota Bene przygotuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w oparciu o konkretne cechy zamówienia. Jeśli projekt zawiera więcej niż jedno zadanie, utworzony zostanie unikalny glosariusz, aby zapewnić spójność i stosowanie prawidłowej terminologii.

Zwykle nad tego typu projektami pracuje cały zespół specjalistów: tłumacz, korektor, edytor, osoba ds. kontroli jakości, projektant układu i menadżer, który będzie dostępny w godzinach pracy biura. Aby wykluczyć błąd ludzki, biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych metod sprawdzania interpunkcji, idiomów, zapisów cyfrowych i wzorów. Materiał jest również sprawdzany przez głównego edytora.

Poufność tłumaczonych informacji zapewniamy za pomocą specjalnej Umowy o zachowaniu poufności na życzenie klienta. Dokumenty mogą zostać dostarczone do dowolnego kraju.

Bardzo rzadko doliczamy dodatkowe opłaty za tryb pilny lub tematy specjalistyczne, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy dostarczymy projekt. To prawda, że w rzadkich przypadkach typu: „Potrzebujemy tego na wczoraj” oraz gdy klient jest gotowy zapłacić więcej, aby zespół realizował zadanie poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, cena może być wyższa, ale zawsze negocjujemy najpierw z klientem.

Ciekawostki o języku arabskim

Arabowie piszą od prawej do lewej – prawie wszyscy o tym wiedzą. Ale to nie jedyny interesujący fakt dotyczący tego bardzo nietypowego, bogatego i poszukiwanego języka. Można o nim powiedzieć dużo więcej.

 1. Język arabski należy do gałęzi semickiej grupy afroazjatyckiej. Obecnie jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych i poszukiwanych języków, a jego znaczenie stopniowo wzrasta. Według różnych szacunków, na świecie jest 250-350 milionów użytkowników języka arabskiego. Jest językiem urzędowym w 26 krajach na wschodzie i w Afryce. W mniejszym lub większym stopniu język ten jest również znany licznym wyznawcom islamu na całym świecie.
 2. Wyróżnia się 5 grup dialektów arabskich. Użytkownicy poszczególnych dialektów należący do jednej z grup mają duże trudności we wzajemnym zrozumieniu się, a częściej w ogóle się nie rozumieją. Najbardziej rozpowszechniony z nich jest egipski, ponieważ Egipt ma największą liczbę osób posługujących się językiem arabskim (około 70 milionów). Jednocześnie istnieje jeden język literacki lub standardowy.
 3. Standardowy język arabski jest jednym z 6 oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Publikowanych jest w nim wiele materiałów drukowanych. Jest to język literatury i komunikacji biznesowej. A dzięki rozpowszechnieniu się Internetu na całym świecie, stopniowo zanika rozróżnienie między poszczególnymi dialektami a językiem literackim.
 4. Najstarszym dziełem napisanym w języku arabskim (klasyczny arabski język literacki) jest Koran. Istnieje wiele przypadków, w których ludzie z powodzeniem studiowali arabski, aby przeczytać Świętą Księgę w jej oryginalnym brzmieniu. Znajduje się tu również wiele innych godnych uwagi zabytków literackich. Na przykład „Baśnie z tysiąca i jednej nocy”, „Rubajjaty” Omara Chajjama i wiele innych.
 5. Wraz z rozwojem współczesnego literackiego języka arabskiego, stopniowo zwiększa się liczba różnic pomiędzy współczesnym literackim a klasycznym językiem arabskim. Zmienia się nie tylko słownictwo, ale i gramatyka.
 6. Istnieje przekonanie, że arabski jest jednym z najbogatszych języków, zawierającym ogromną liczbę pojęć, które są bardzo trudne do przetłumaczenia na inne języki. Należy zauważyć, że Arabowie historycznie niechętnie zapożyczali słowa od innych, woląc tworzyć własne. Zasób słownictwa w tym języku jest naprawdę ogromny. Wiele zależy jednak od dialektu. Na przykład, dialekt egipski ma wiele zapożyczeń z dialektu francuskiego.
 7. Jednocześnie wiele współczesnych pojęć i nazw z języka arabskiego (arabizmów) przeszło do innych języków. Są to takie słowa jak „algebra”, „algorytm”, „Aldebaran”, „żyrafa”, „kawa”, „syrop” i wiele innych.
 8. Język arabski wywarł ogromny wpływ na współczesny język hiszpański. Nic dziwnego, skoro duża część Półwyspu Iberyjskiego od dawna znajdowała się pod panowaniem arabskim. Co najmniej 10% słów we współczesnym języku hiszpańskim pochodzi z języka arabskiego. Ponadto, wystąpiły znaczne wpływy gramatyczne i fonetyczne.
 9. Pismo arabskie jest szczególne. Alfabet tego języka składa się z 28 liter, które pozwalają nie tylko na tworzenie słów, ale także wzorów i zapisów. Kaligrafia arabska jest ornamentalną formą sztuki, której pochodzenie jest wciąż przedmiotem badań naukowców. Ale na razie wszystko pozostaje na poziomie hipotez.
 10. W języku arabskim nie ma wielkich liter, znaki interpunkcyjne pisze się od prawej do lewej. Pismo arabskie powstało w Arabii w III-IV wieku n.e. Ciekawe, że Arabowie uczący się języków zachodnich często popełniają ten sam błąd – zapominają o wielkich literach.
 11. Arabski jest uważany za jeden z najtrudniejszych języków do nauki. Jest to spowodowane gramatyką nietypowym pismem, które może utrudniać rozróżnianie liter.

Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat i w tym czasie nauczyliśmy się dobrze pracować. Powierz nam tłumaczenie z arabskiego i uzyskaj wspaniałe rezultaty w rozsądnej cenie!