Agencja tłumaczeń „Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstowych o różnej treści i różnym stopniu trudności z językiem arabskim na polski i polski na arabski.

Język arabski należy do języków semickich afroazjatyckiej grupy języków. Liczba osób używających się tym językiem wciąż obejmuje. Obecnie liczba rdzennych użytkowników języka arabskiego wynosi ok. 240 milionów, ok. 50 milionów używa go jako drugi język.

Język arabski jest jednym z oficjalnych i roboczych języków ogólnodostępnych i innych innych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest także oficjalnym językiem wszystkich krajów arabskich (w Iraku wraz z językiem kurdyjskim). Poza tym jest to jeden z oficjalnych języków Izraela, Czadu, Erytrei, Dżibuti, Somalii i Komorów.

Język arabski w szerokim użyciu jest połączony z wieloma ilościami dialektów, które ukształtowały się na przestrzeni ostatniego półtora tysiąca lat. Klasyczny język arabski – język Koranu – jest używany w ograniczonym zakresie na potrzeby religijne przez muzułmanów z całego świata. W ten sposób ogólna liczba osób, która w mniejszym lub większym stopniu posługuje się językiem arabskim, wynosi ok. 1,5 miliarda.

Ciekawostka o języku arabskim

Słowo Sahara tłumaczy się z arabskiego jako pustynia.