Zamów tłumaczenia tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności na język turkmeński lub z języka turkmeńskiego w biurze tłumaczeń NotaBene w Warszawie i Gdańsku!

Z jakim rodzajem tekstów pracuje Biuro tłumaczeń NotaBene?

– Tłumaczenie z turkmeńskiego tekstów technicznych dotyczące elektroniki, lotnictwa i okrętownictwa, rolnictwa, przemysłu, przemysłu olejowego i chemicznego itd. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy znają specyfikę danego przemysłu.

– Tłumaczenie z turkmeńskiego dla IT – okalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych.

– Tłumaczenie z turkmeńskiego tekstów medycznych — książki, instrukcje obsługi, artykuły do specjalistycznych publikacji drukowanych i online, dokumentacja medyczna, korespondencja z placówkami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje stosowania leków i wiele innych. Tego typu tłumaczenia wymagają doskonałej znajomości terminologii medycznej i skupienia się na szczegółach, aby wyeliminować dwuznaczność, ponieważ rezultat może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.

– Tłumaczenie z turkmeńskiego tekstów prawniczych: statusy, rejestry aktów prawnych, akty założycielskie spółki, umowy, pełnomocnictwa, akta spraw i wiele innych podobnych dokumentów.

– Tłumaczenie z turkmeńskiego tekstów finansowych obejmuje zestawienia bilansowe, zwroty podatków, faktury płatnicze, listy przewozowe, dokumenty przetargowe itd.

– Tłumaczenie z turkmeńskiego literatury i fikcji, marketingu i reklamy. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku istnieje większe pole dla wyobraźni tłumacza, ponieważ tłumaczenie słowo w słowo nie jest konieczne. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam wpływ jak oryginalna wersja, a doskonałe tłumaczenie może być pozytywnym dodatkiem.

Uprzejmie prosimy wziąć pod uwagę, że chodzi w tym przypadku o tłumaczenie, opatrzone jedynie pieczątką naszego biura. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia uwierzytelnionego (potocznie „przysięgłego”), prosimy o wstępne poinformowanie naszego menedżera. Tłumaczenie uwierzytelnione może być sporządzone tylko w pewnych kombinacjach językowych

W jaki sposób uzyskać tłumaczenie z turkmeńskiego na angielski, polski, rosyjski, białoruski?

Najpierw musisz złożyć zamówienie. Aby to zrobić, wyślij tekst źródłowy i określ swoje wymagania względem tłumaczenie z turkmeńskiego. Specjalista ds. obsługi klienta z Biura tłumaczeń Nota Bene przygotuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w oparciu o konkretne cechy zamówienia. Jeśli projekt zawiera więcej niż jedno zadanie, utworzony zostanie unikalny glosariusz, aby zapewnić spójność i stosowanie prawidłowej terminologii.

Zwykle nad tego typu projektami pracuje cały zespół specjalistów: tłumacz, korektor, edytor, osoba ds. kontroli jakości, projektant układu i menadżer, który będzie dostępny w godzinach pracy biura. Aby wykluczyć błąd ludzki, biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych metod sprawdzania interpunkcji, idiomów, zapisów cyfrowych i wzorów. Materiał jest również sprawdzany przez głównego edytora.

Poufność tłumaczonych informacji zapewniamy za pomocą specjalnej Umowy o zachowaniu poufności na życzenie klienta. Dokumenty mogą zostać dostarczone do dowolnego kraju.

Bardzo rzadko doliczamy dodatkowe opłaty za tryb pilny lub tematy specjalistyczne, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy dostarczymy projekt. To prawda, że w rzadkich przypadkach typu: „Potrzebujemy tego na wczoraj” oraz gdy klient jest gotowy zapłacić więcej, aby zespół realizował zadanie poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, cena może być wyższa, ale zawsze negocjujemy najpierw z klientem.

Język turkmeński

Język turkmeński (Тürkmençe (түркменче) lub türkmen dili (түркмен дили)) – język z rodziny języków tureckich. W Turkmenistanie posługuje się nim ok. 3,4 miliona ludzi, poza tym ok. 3 miliony w innych państwach: Afganistan (500 tys.), Iran (2 miliony) i Turcja (1 tys.).

Oficjalnym systemem zapisu języka turkmeńskiego (od 1991 r.) jest specjalnie przystosowany alfabet łaciński, oparty na alfabecie tureckim.

Język turkmeński można także zapisywać w cyrylicy lub w alfabecie arabskim.

Po rozpadzie ZSRR język turkmeński został ogłoszony językiem urzędowym Turkmenistanu, a od roku 2000 dokumentacja urzędowa i wszystkie inne sfery działalności językowej w Turkmenistanie prowadzone są jedynie w języku turkmeńskim. W 2016 roku po raz pierwszy od odzyskania niepodległości Turkmenistanu zostały wydane słownik objaśniający języka turkmeńskiego (ok. 50 tys. haseł) oraz słownik ortograficzny języka turkmeńskiego (ok. 110 tys. haseł)

Ciekawostki o języku turkmeńskim

 1. Turkmen (Türkmen Dili) jest językiem państwowym Turkmenistanu, ale mówi się nim również w Iranie, Afganistanie, Turcji, Tadżykistanie, Kazachstanie, Uzbekistanie i Rosji.
 2. W języku turkmeńskim można wyróżnić około 30 dialektów i akcentów odpowiadających grupom etnicznym Turkmenów.
 3. Język turkmeński jest spokrewniony z językami czuwaskim i tatarskim, a także jest bardzo bliski językom turkmeńskiego i tureckim.
 4. Presja języka rosyjskiego na język turkmeński była tak duża, że do 1991 roku w Turkmenistanie żyła duża grupa etnicznych Turkmenów, którzy nie mówili w języku ojczystym.
 5. Mieszkańcy Turkmenistanu nazywają swój kraj świętym.
 6. Długie i krótkie samogłoski również biorą udział w nadawaniu sensu w języku turkmeńskim.

at – koń, ale a: t – imię

ot – trawa, ale o: t – ogień

pil – słoń, ale pi: l – łopata

daş – daleko, ale da: ş – kamień.

ýaz – pisać, ale ýa: z – wiosna.

 1. Aszchabad tłumaczy się jako „Miasto Miłości”.
 2. Prezydenci Turkmenistanu mają specjalne tytuły. Pierwszy prezydent, Saparmurat Nijazow, nosił tytuł Serdar („Przywódca”) lub wiecznie wielki Saparmurat Turkmenbaszi. Jego następca, Gurbanguly Berdymukhamedov, nosi tytuł „Arkadag” („Patron”).
 3. Kiedy w Turkmenistanie rodzi się dziecko, obowiązkowe jest utkanie dywanu. Dywan turkmeński – Türkmen haly – jest dumą Turkmenów. W herbie narodowym Turkmenistanu znajduje się pięć głównych ornamentów dywanowych: Akhalteke, Salyr, Ersary, Chovdur, Yomut, które symbolizują przyjaźń i jedność narodu turkmeńskiego.
 4. W Turkmenistanie dziecko urodzone w deszczową pogodę nazywano Yagmyr („deszcz”), jeśli padał śnieg – Garyagdy („spadł śnieg”), te urodzone o świcie mogły być nazywane Dangatar („świt”) lub Gundogdy („słońce wstało”). Jeśli dziecko urodziło się na wiosnę, mogło mieć na imię Yaz („wiosna”), Yazdurdy („przyszła wiosna”) lub Yazberdy („dała wiosnę”).
 5. W Turkmenistanie Anna to imię męskie, oznacza „urodzony w piątek”, dzień odpoczynku i modlitwy w muzułmańskim tygodniu.
 6. W Turkmenistanie istnieje nazwisko „Turkmen”. Według jednej z wersji pochodzi od przezwiska Turkmen. W dawnych czasach był to przydomek każdego obcokrajowca z Bliskiego Wschodu. Przezwisko „Turkmen” otrzymywał nawet Rosjanin, jeśli długo mieszkał na turkmeńskiej ziemi lub wyglądał jak Turkmen.
 7. Pustynia Kara Kum, która pokrywa większą część Turkmenistanu, tłumaczy się jako „Czarny Piasek”. W rzeczywistości na pustyni nie ma czarnego piasku. Jest pokryta roślinnością, która w palącym słońcu zmienia kolor z zielonego na czarny.
 8. „Altyn Asyr” tłumaczy się z języka turkmeńskiego jako „Złoty Wiek”. Jest to nazwa jedynego turkmeńskiego operatora telefonii komórkowej, turkmeńskiego klubu piłkarskiego z Aszchabadu oraz sztucznego zbiornika na północy Turkmenistanu.
 9. Na południu Turkmenistanu znajdują się góry Kopetdag (tłumaczone jako „wiele gór”), ich najwyższym punktem jest góra Ayrybaba (tłumaczona jako „podzielona święta góra”).

Jesteśmy na rynku od ponad 20 lat i w tym czasie nauczyliśmy się dobrze pracować. Powierz nam tłumaczenie z turkmeńskiego i uzyskaj wspaniałe rezultaty w rozsądnej cenie!