Agencja tłumaczeń “Nota Bene” świadczy usługi w zakresie tłumaczeń tekstów o różnej tematyce i o różnym stopniu trudności z języka turkmeńskiego na polski i z polskiego na turkmeński.

Język turkmeński (Тürkmençe (түркменче) lub türkmen dili (түркмен дили)) – język z rodziny języków tureckich. W Turkmenistanie posługuje się nim ok. 3,4 miliona ludzi, poza tym ok. 3 miliony w innych państwach: Afganistan (500 tys.), Iran (2 miliony) i Turcja (1 tys.).

Oficjalnym systemem zapisu języka turkmeńskiego (od 1991 r.) jest specjalnie przystosowany alfabet łaciński, oparty na alfabecie tureckim.

Język turkmeński można także zapisywać w cyrylicy lub w alfabecie arabskim.

Po rozpadzie ZSRR język turkmeński został ogłoszony językiem urzędowym Turkmenistanu, a od roku 2000 dokumentacja urzędowa i wszystkie inne sfery działalności językowej w Turkmenistanie prowadzone są jedynie w języku turkmeńskim. W 2016 roku po raz pierwszy od odzyskania niepodległości Turkmenistanu zostały wydane słownik objaśniający języka turkmeńskiego (ok. 50 tys. haseł) oraz słownik ortograficzny języka turkmeńskiego (ok. 110 tys. haseł)

Ciekawostki o języku turkmeńskim

• Słownik języka turkmeńskiego zawiera znaczną ilość iranizmów i arabizmów.
• Język turkmeński różni się od innych języków tureckich szeregem cech fonetycznych. Ōt – „ogień”: ot – „trawa”; ata – „ojciec”: atā – „ojcowi”; s i z – jak międzyzębowe θ i ð.