Zamów tłumaczenie z hebrajskiego lub na język hebrajski tekstów i dokumentów o dowolnej złożoności  w biurze tłumaczeń NotaBene w Warszawie i Gdańsku!

Z jakimi rodzajami tekstów pracuje Biuro Tłumaczeń NotaBene?

 • Tłumaczenia techniczne – tłumaczenie z hebrajskiego i na hebrajski dowolnych tekstów projekty z zakresu elektroniki, lotnictwa i przemysłu stoczniowego, rolnictwa, przemysłu, petrochemii itp. W tym celu wybieramy tłumaczy, którzy rozumieją specyfikę danej branży.
 • Tłumaczenia dla branży IT tłumaczenie z hebrajskiego w celu lokalizacji aplikacji, gier, oprogramowania i stron internetowych
 • Tłumaczenia medyczne tłumaczenie z hebrajskiego i na hebrajski – książki, poradniki, artykuły w specjalistycznych wydaniach drukowanych i internetowych, epikryzy chorób, korespondencja z instytucjami medycznymi, transkrypcje i tłumaczenia wyników badań, instrukcje do leków i wiele innych. Ten rodzaj tłumaczeń wymaga bezbłędnej znajomości terminologii medycznej oraz wysokiej dbałości o szczegóły, nie pozostawiając żadnych niejasności, gdyż często wykonywana praca może mieć wpływ na zdrowie lub życie wielu osób.
 • Tłumaczenie prawne: mówimy o tłumaczeniu dokumentów korporacyjnych: statutów, aktów rejestracyjnych, umów założycielskich, umów, pełnomocnictw, akt sądowych i wielu innych podobnych dokumentów.
 • Tłumaczenia ekonomiczne: ten rodzaj tłumaczeń obejmuje tłumaczenie bilansów, deklaracji podatkowych, faktur płatniczych, listów przewozowych, dokumentów przetargowych itp.
 • Tłumaczenie literackie lub beletrystyczne to tłumaczenie dzieł literatury pięknej, materiałów marketingowych i reklamowych. W przeciwieństwie do poprzednich rodzajów tłumaczeń, w tym przypadku jest więcej miejsca na kreatywność tłumacza, ponieważ nie ma potrzeby tłumaczenia dosłownie „słowo w słowo”. Najważniejsze jest to, aby przetłumaczony materiał miał taki sam efekt jak oryginał, a często dobry tłumacz sprawia, że jest jeszcze lepszy.

Uprzejmie prosimy wziąć pod uwagę, że chodzi w tym przypadku o tłumaczenie, opatrzone jedynie pieczątką naszego biura. Jeśli potrzebujesz tłumaczenia uwierzytelnionego (potocznie „przysięgłego”), prosimy o wstępne poinformowanie naszego menedżera. Tłumaczenie uwierzytelnione może być sporządzone tylko w pewnych kombinacjach językowych

Jak powstaje tłumaczenie z języka polskiego, ukraińskiego lub rosyjskiego na język hebrajski?

Przede wszystkim należy zlecić tłumaczenie z języka hebrajskiego lub na język hebrajski. W tym celu należy przesłać tekst źródłowy i określić wymagania dotyczące tłumaczenia na język hebrajski. Następnie Specjalista ds. Obsługi Klienta Biura Tłumaczeń Nota Bene sporządza SIWZ, która uwzględnia wszystkie cechy szczególne zlecenia. W razie potrzeby, jeśli projekt ma być użyty więcej niż jeden raz, tworzony jest unikalny słownik, aby zapewnić jednolitość i poprawność użycia terminologii.

Nad każdym projektem pracuje kilkuosobowy zespół profesjonalistów: tłumacz, korektor, redaktor, kontroler jakości, projektant layoutu oraz kierownik, który jest pod telefonem w godzinach pracy. W celu zmniejszenia czynnika ludzkiego biuro tłumaczeń korzysta z nowoczesnych usług sprawdzania interpunkcji, idiomów, wyrażeń liczbowych i formuł. Materiał jest również weryfikowany przez redaktora naczelnego.

Poufność informacji uzyskanych w trakcie tłumaczenia na język hebrajski jest zapewniona poprzez zawarcie specjalnej umowy NDA, jeśli klient sobie tego życzy. Możliwa jest dostawa dokumentów do każdego kraju na świecie.

Bardzo rzadko stosujemy dodatkowe opłaty za „pilność” lub „specjalistyczny temat”, więc możesz mieć pewność, że cena nie wzrośnie, gdy projekt zostanie dostarczony. To prawda, że w rzadkich przypadkach, gdy „potrzebujemy tego na wczoraj” i klient jest skłonny zapłacić wyższą stawkę za pracę zespołu poza normalnymi godzinami pracy, w nocy lub w weekendy, koszt może zostać zwiększony, ale wzrost ten jest zawsze negocjowany z klientem z wyprzedzeniem.

Ciekawostki o języku hebrajskim

Hebrajski, jeden z najstarszych języków świata, ma niezwykłą historię. Po przetrwaniu przez wieki jako język Biblii, dopiero niedawno, bo około stu lat temu, przeżył swoje drugie narodziny. Osoby posługujące się językiem hebrajskim jako językiem ojczystym są stosunkowo nowym zjawiskiem w historii współczesnej i z roku na rok jest ich coraz więcej.

 1. Obecnie językiem hebrajskim posługuje się około 9 milionów ludzi, mieszkających w Izraelu oraz w licznych społecznościach żydowskich na całym świecie.
 2. Pierwsze pisemne przykłady języka hebrajskiego pochodzą z X wieku p.n.e. Ostatecznie stał się językiem około 3000 r. p.n.e., kiedy plemiona Izraela zjednoczyły się w jednolitą grupę.
 3. Głównym powodem jego przetrwania, jako że mówiony język hebrajski został wyparty przez  inne języki w latach 200-400 n.e., było to, że pozostał on językiem świętych tekstów judaizmu. Studiowanie Tory przez wiele pokoleń umożliwiło językowi hebrajskiemu przetrwanie wieków. Pozostał też językiem literatury, nauki i publikacji na różne, zwykle wzniosłe tematy.
 4. Hebrajski został wyparty przez kilka języków. Aramejski, który był bardzo bliski hebrajskiemu, odegrał w tym znaczącą rolę; większość starożytnych Żydów znała oba języki i biegle się nimi posługiwała. Pod wpływem języka aramejskiego zmieniło się również pismo, pojawiło się pismo kwadratowe, tzw. żydowskie pismo kwadratowe, które jest standardowym pismem do dziś. 
 5. Istnieją dwie wersje języka hebrajskiego, starożytna i współczesna, która jest oficjalnym językiem Izraela. Język hebrajski, który już prawie stracił na znaczeniu jako język Tory i ceremonii religijnych, zaczął zyskiwać na popularności pod koniec XIX wieku, a nowe życie otrzymał w czasie tworzenia się Izraela jako odrębnego państwa. Został on wyselekcjonowany i sztucznie odtworzony w nowoczesnej formie. Wiele słów, na przykład technicznych, trzeba było wymyślać od nowa lub modernizować stare pojęcia. Tak więc w pewnym sensie współczesny hebrajski można nazwać językiem sztucznym. 
 6. Regulacją wszystkich spraw językowych dotyczących języka hebrajskiego zajmuje się oficjalna instytucja – Akademia Języka Hebrajskiego. Organizacja ta funkcjonuje w Izraelu i jedną z jej funkcji jest zatwierdzanie formy nowych słów. 
 7. Ogromną rolę w powstaniu nowoczesnego języka hebrajskiego odegrał Eliezer Ben-Yehuda. Zainicjował wydanie „Kompletnego słownika starożytnego i współczesnego języka hebrajskiego”, był założycielem Komitetu Języka Hebrajskiego, na wszelkie sposoby promował odrodzenie języka hebrajskiego i wykonał wiele prac lingwistycznych. Ponieważ hebrajski był podstawowym językiem mówionym w rodzinie Ben-Yehudy, jego syn był pierwszą osobą w historii nowożytnej, która używała go jako języka ojczystego. Przecież nawet pierwsi nauczyciele hebrajskiego znali go tylko jako drugi język, pierwszym dla większości z nich był jidysz. 
 8. Ślady starożytnego hebrajskiego przetrwały w wielu językach europejskich, zwłaszcza w postaci popularnych nazwisk. Jakub, Józef, Maria, Adam, Daniel i inne imiona występują w różnych wariantach w prawie wszystkich językach. Znane są nam również hebrajskie słowa takie jak „amen”, „alleluja”, „mesjasz” itp. 
 9. Osobliwością pisanego hebrajskiego jest to, że słowa są pisane z pojedynczymi spółgłoskami, samogłoski mogą być pisane specjalnymi znakami, np. w książkach dla dzieci, aby ułatwić zrozumienie. Nietypowe jest również to, że piszemy i czytamy od prawej do lewej strony. 
 10. Istnieje teoria, że język liliputów z Podróży Guliwera Jonathana Swifta nie jest tylko zestawem bezsensownych dźwięków, jak wcześniej sądzono, ale jest lekko zmodyfikowaną hebrajską frazą. Do takiego wniosku doszedł Irving Rothman, profesor literatury angielskiej na Uniwersytecie w Houston. Frazę „Hekinah degul”, którą krzyczą karły, gdy wiążą Guliwera, profesor tłumaczy na przykład tak: „degul” po hebrajsku to „flaga”, a „hikinah” to czasownik oznaczający „dawać, przekazywać”. I tak oto Lilipuci wzywają Guliwera do poddania się ich fladze.

Pracujemy od ponad 20 lat i przez ten czas nauczyliśmy się pracować dobrze . Powierz nam swój projekt i uzyskaj wspaniały rezultat za rozsądną cenę!