Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001 w zakresie usług tłumaczeniowych

Certyfikat ISO 9001 z tłumaczeń

Jako profesjonalna agencja tłumaczeń otrzymaliśmy certyfikat zgodności z ISO 9001:2015. Wyjaśniamy, czym jest ta norma i kto ją może uzyskać. Wskazujemy, na jakich warunkach można tego dokonać oraz co jej wdrożenie oznacza dla Klientów zamawiających u nas tłumaczenia pisemne na różne języki. Sprawdź!

Czym jest ISO 9001?

ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma certyfikacyjna należąca do rodziny ISO 9000. Jako standard nietechniczny zawiera zestaw wymogów, które regulują system zarządzania jakością w firmie, a nie konkretne wytyczne dotyczące produktu. Certyfikat ISO 9001:2015 może nadać wyłącznie jednostka akredytowana. W Polsce funkcję tę pełni Polskie Centrum Akredytacji (PCA). O certyfikację mogą ubiegać się przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe czy organa administracji publicznej.

Na czym opiera się koncepcja ISO 9001?

Założeniem normy jest zrozumienie wymogów Klienta i dopasowanie świadczonych usług lub oferowanych produktów do tych potrzeb. Standard ISO 9001 przewiduje nadzór nad dokumentacją oraz wszelkimi zapisami, usystematyzowanie zarządzania procesami, zaangażowanie kierownictwa w weryfikowanie i poprawianie jakości. Bardzo ważne są także regularne pomiary skuteczności działań za pomocą obiektywnych narzędzi. Jako biuro tłumaczeń specjalistycznych skupiamy się na weryfikacji jakości wykonanych przekładów oraz mierzeniu poziomu zadowolenia Klientów z dostarczonych usług.

Podstawowe 8 zasad jakości to:

  1. zorientowanie wszystkich działań na Klienta – to od jego zadowolenia zależy dalszy los każdej jednostki;
  2. zaangażowanie kierownictwa – osoby zarządzające firmą (np. biurem tłumaczeń) mają za zadanie wypracować szczegółowy plan jej rozwoju;
  3. zaangażowanie zespołu – pracownicy mają największy wpływ na jakość świadczonych usług oraz poziom i kulturę obsługi;
  4. podejście procesowe – bardzo ważne jest jasne wyznaczenie procesów i dbanie o najwyższy poziom ich wykonania;
  5. zarządzanie systemowe – kadra menadżerska ma za zadanie zarządzać łańcuchem wzajemnie powiązanych ze sobą procesów;
  6. stałe doskonalenie – każda organizacja powinna weryfikować efekty procesów i szukać nowych rozwiązań mających na celu ulepszenie jakości;
  7. rzeczowe decyzje – każda decyzja dotycząca firmy powinna opierać się na analizie wszystkich zebranych informacji;
  8. współpraca z dostawcami oparta na wzajemnych korzyściach.

Jak wdrożenie ISO 9001 wpływa na nasze tłumaczenia pisemne?

Jako doświadczone biuro tłumaczeń z siedzibą w Białymstoku, otrzymaliśmy certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO 9001:2015. Przygotowanie do certyfikacji pozwoliło nam dokonać dokładnego przeglądu wszystkich procesów w firmie oraz dostosować świadczone usługi do koncepcji systemu zarządzania jakością. Dzięki temu wykonywane tłumaczenia – specjalistyczne, zwykłe i przysięgłe w najwyższym stopniu spełniają wymogi Klientów.

Każde tłumaczenie dokumentacji, strony internetowej lub innego tekstu wykonują doświadczone osoby, doskonale znające konkretny język (native speakerzy). Nad zleconymi przekładami pracuje cały zespół z agencji Nota Bene. Zatrudniamy tłumaczy, redaktorów, korektorów oraz menadżerów zarządzających procesem. Nie powierzamy zadań przypadkowym współpracownikom zewnętrznym, dlatego możemy wziąć pełną odpowiedzialność za wykonane działa. W naszym zespole nad poszczególnymi przekładami pracują osoby mające wiedzę z konkretnej dziedziny oraz pozostające w kontakcie ze specjalistami – np. tłumacz dokumentacji medycznej konsultuje się z osobą o kierunkowym wykształceniu.

Postaw na jakość!

Pracujemy w oparciu o podejście procesowe i zarządzanie systemowe. Zamówienie na tłumaczenia pisemne trafia do naszego menadżera, który analizuje wytyczne, odpowiada na pytania Klienta i przygotowuje wstępną wycenę. Następnie wspólnie ze zlecającym ustala ostateczny koszt i termin wykonania. Dopiero wtedy projekt trafia do specjalistycznego tłumacza, który dokonuje przekładu.

Przetłumaczony tekst przesyłany jest do redaktora, który go sprawdza pod kątem spójności i poprawia ewentualne nieścisłości. Następnie przekład ponownie jest analizowany przez naszego korektora. Sprawdza on dane liczbowe (daty, numery rozdziałów), literówki i ogólny wygląd tekstu. W przypadku, gdy w zleceniu znajdują się zdjęcia, obrazki czy tabele, ostatni etap prac zamyka łamacz. Przygotowuje on także tłumaczenia na potrzeby drukarni. Jak widać, złożony tryb naszej pracy jest odzwierciedleniem przyznanego certyfikatu ISO. Jeżeli szukasz specjalistycznej agencji – zapraszamy do kontaktu!